Jest jeszcze szansa na wniesienie poprawek

II etap prac Sejmu nad projektem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych miał się zakończyć 8 czerwca. Tego dnia trzy komisje (Ustawodawcza, Kultury i Środków Przekazu oraz Edukacji Nauki i Postępu Technicznego) powinny ostatecznie przegłosować pozostałe (nieliczne już) punkty i podpunkty projektu nowej legislacji.

II etap prac Sejmu nad projektem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych miał się zakończyć 8 czerwca. Tego dnia trzy komisje (Ustawodawcza, Kultury i Środków Przekazu oraz Edukacji Nauki i Postępu Technicznego) powinny ostatecznie przegłosować pozostałe (nieliczne już) punkty i podpunkty projektu nowej legislacji.

W związku z obecnym kryzysem politycznym, trudno przewidzieć kiedy projekt nowego prawa autorskiego zostanie uchwalony. Miał on być skierowany na posiedzenie plenarne Sejmu 17 czerwca, wcześniej jednak Sejm został rozwiązany.

Może to mieć również pewien aspekt pozytywny. W pierwszym etapie prac sejmowych (specjalna podkomisja) środowiska informatyczne żywo interesowały się ich przebiegiem. W ostatnich miesiącach zainteresowanie to jakby opadło. Na ostatnim posiedzeniu trzech Komisji, 25 maja, w przeciwieństwie do innych branż, nie było przedstawicieli twórców oprogramowania i związanego z nim biznesu.

Obecnie jest jeszcze szansa na uaktywnienie się tego środowiska. Na str. 6 publikujemy przyjęte już przez Komisje fragmenty projektu, bezpośrednio lub pośrednio wiążące się z ochroną oprogramowania. Jest to przede wszystkim rozdział 7 zatytułowany "Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych".

Apelujemy o nadsyłanie na adres redakcji wszelkich związanych z projektem ustawy, uwag, wniosków i postulatów.