Jednym zdaniem

Zakład Systemów Komputerowych "ZSK" sp. z o.o. z Krakowa wdrożył system zarządzania jakością i uzyskał certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i realizacji systemów informatycznych, teleinformatycznych i automatyki.

Zakład Systemów Komputerowych "ZSK" sp. z o.o. z Krakowa wdrożył system zarządzania jakością i uzyskał certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i realizacji systemów informatycznych, teleinformatycznych i automatyki.

Optimus dostarczy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do wszystkich biur poselskich; umowa podpisana z Kancelarią Sejmu opiewa na 2,5 mln zł. Notebook zawarł porozumienie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na sprzedaż notebooków o wartości 744 tys. zł.

Wagony Świdnica Greenbrier - producent wagonów i kontenerów - podpisał kontrakt z na wdrożenie systemu MFG/PRO na bazie platformy Windows NT.

Autoliv Poland podpisał umowę z firmą Intentia-VimeX na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Movex w oddanej do eksploatacji w marcu br. fabryce w Oławie.


TOP 200