Jednym zdaniem

Edward Mier-Jędrzejowicz, dyrektor generalny ICL Poland Sp. z o.o., zrezygnował ze stanowiska, które obejmie ponownie Jan J. Kluk.

Edward Mier-Jędrzejowicz, dyrektor generalny ICL Poland Sp. z o.o., zrezygnował ze stanowiska, które obejmie ponownie Jan J. Kluk.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA podpisało z Prokom Software SA aneks do umowy, w którym firma ta zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu komputerowego o wartości ok. 21,5 mln zł na potrzeby Centrum Administrowania Systemem Informatycznym w Warcie, którego uruchomienie przewiduje się na przełomie sierpnia i września br.

Wprowadzono pełną obsługę waluty euro (jako jedna z pierwszych firm dostarczających oprogramowanie zintegrowane) zgodnie z obowiązującym ustawowo w Unii Europejskiej sposobem przeliczania parytetów walut (triangulacją). Moduł ASW Finanse rozszerzono o ASW Cash Management, pozwalający na łatwą budowę systemu kontroli przepływów pieniężnych w firmie. Usprawnia on znacznie planowanie rozwoju firmy.

4. Przystosowano do pracy w polskich warunkach moduł ASW Telesprzedaż, który wspomaga prowadzenie telemarketingu i pracę sprzedawców w terenie. Umożliwia on zarządzanie listami planowanych kontaktów (pozwalają na optymalizowanie pracy sprzedawcy), pracę z aktualnymi kontaktami (wprowadzanie różnych adnotacji) i szybkie wprowadzanie do systemu zleceń sprzedaży (także zdalne).

5. Nowa wersja systemu może być uruchamiana na "odchudzonych klientach" lub komputerach sieciowych. Ponadto trwa wspólnie z IBM realizacja projektu San Francisco. W jego ramach powstaje nowa, obiektowo zorientowana wersja systemu, oparta na platformie Java. Toczące się zgodnie z harmonogramem prace pozwolą już wkrótce stworzyć oprogramowanie oparte na nowych założeniach budowy tego typu aplikacji w przyszłości.

6. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój ściśle zintegrowanego z ASW oprogramowania EIS (Executive Information System - System Informowania Kierownictwa). Do rozwiązania klasy Hurtownia Danych (godna jest podkreślenia integracja tego typu modułu z podstawowym oprogramowaniem zintegrowanym - jest to rzecz unikalna na polskim rynku) dodano nowe funkcje, podwyższające jego sprawność przetwarzania danych.

7. Dzięki podmodułowi ASW Notes Connection możliwe jest wykorzystanie oraz integracja ASW i Lotus Notes do prowadzenia działalności operacyjnej. Trwa przystosowywanie tego rozwiązania do potrzeb polskiego rynku dystrybucyjnego. Firmy handlowe w naszym kraju często jeszcze zajmują się także sprzedażą detaliczną i prowadzeniem sklepów typu cash & carry. Dla tego typu firm udostępniony jest moduł Front-Office, komponent obsługujący sprzedaż detaliczną w dużych firmach dystrybucyjno-logistycznych w Polsce. Może być on osobnym pakietem, funkcjonującym w odległym sklepie lub hurtowni.

<hr size=1 noshade>Ireneusz Bisikiewicz

menedżer ds. marketingu IBS Polska

Apexim SA podpisał z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie umowę na dostawę sprzętu komputerowego i szkolenia dla pracowników o wartości 655 tys. zł.

ComputerLand SA wygrał przetarg na dostawę sprzętu komputerowego o wartości 8,1 mln zł dla potrzeb jednostek administracji celnej.

Sanwil SA zawarł umowę o wartości 600 tys. zł z Zakładem Systemów Komputerowych Sykom w Przeworsku na budowę sieci komputerowej, dostarczenie oprogramowania i sprzętu, a także wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

MacroSoft SA podpisał kontrakt z Bauma Unicon na wykonanie analizy wdrożeniowej i dostawę 4 egzemplarzy zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem o łącznej wartości ok. 125 tys. zł.