Jednym zdaniem

Polskie Linie Lotnicze LOT SA podpisały z Softbank SA umowę na dostawę rozwiązań informatycznych o wartości 2,1 mln USD (ok. 8,6 mln zł).

Polskie Linie Lotnicze LOT SA podpisały z Softbank SA umowę na dostawę rozwiązań informatycznych o wartości 2,1 mln USD (ok. 8,6 mln zł).

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych podpisała z firmą Optimus SA umowę o wartości 5,5 mln zł na dostawę komputerów typu handheld.

Bank Handlowy w Warszawie SA zawarł z Softbank SA umowę na dostawę rozwiązań informatycznych o wartości 2,15 mln USD (ok. 8,8 mln zł), firmy nie ujawniły przedmiotu umowy.

Może to być zupełnie niezależny system - obok MRP, często od innego dostawcy. Nierzadko jest wykorzystywana możliwość wykonania dodatkowego oprogramowania, aby utworzyć własny system sterowania jakością.

Gospodarka narzędziowa. Ta sfera powinna być obsługiwana łącznie z MRP w przedsiębiorstwach, w których odgrywa istotną rolę. Jej obsługa jest wskazana we wszystkich przedsiębiorstwach mających dużo modeli, matryc, szablonów, przyrządów pomiarowych, wymagających okresowej weryfikacji. Oddzielny podsystem jest stosowany zwykle wtedy, gdy gospodarka narzędziowa ma mniejsze znaczenie.

Gospodarka remontowa. Wymagania wobec tego obszaru są odmienne w poszczególnych typach przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwach ukierunkowanych na eksploatację skomplikowanych urządzeń technologicznych (elektrownie, rafinerie, cukrownie) stanowi podstawowy podsystem, umożliwiający sprawne działanie. Musi obsługiwać ewidencję tysięcy elementów i planowanie remontów, zaopatrzenie w części zamienne, zlecanie i rozliczanie prac remontowych i konserwacyjnych.

Są w nich stosowane skomplikowane specjalizowane pakiety. W innych przedsiębiorstwach wystarczą znacznie prostsze systemy. Może to być pakiet połączony z MRP, co umożliwia umieszczenie w planie informacji o dostępności zdolności produkcyjnych w różnych okresach (np. o mniejszej zdolności z powodu przeglądu maszyny). Pełna obsługa gospodarki remontowej tworzy drugi, równoległy do systemu MRP, ukierunkowany na planowanie dostępności i nadzorowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych. Oddzielny podsystem jest stosowany wtedy, gdy pakiet podstawowy nie ma tych funkcji, albo gdy wymagania nie są szczególnie wysokie.

Ludwik Maciejec jest konsultantem i właścicielem firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe.. Oddzielny podsystem jest stosowany wtedy, gdy pakiet; wartość transakcji szacowana jest na 1,34 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200