Jednym zdaniem

Symantec - producent oprogramowania antywirusowego i aplikacji umożliwiających zdalną pracę - otworzył biuro w Polsce; jego szefem został Jarosław Samonek.

Ministerstwo Finansów podpisze z Optimus SA umowę o wartości 20 mln zł na dostawę 5 tys. komputerów dla izb i urzędów skarbowych.

Unizeto ze Szczecina wygrało przetarg o wartości 3,1 mln zł na dostawę licencji oprogramowania firmy Novell ogłoszony przez Centrum Handlu i Poligrafii PPUP Poczta Polska.

9 mln ecu, tj. ok. 3,7 mln zł.

Prokom Software SA nie jest wykonawcą projektu pilotażowego Systemu CEPiK. Projekt otrzymało do realizacji konsorcjum reprezentowane przez firmę Berenschott EuroManagement (BEM). W ramach konsorcjum BEM przekazało projekt do realizacji firmie PE International, ta zaś z kolei zleciła zarząd i prowadzenie projektu firmie spoza konsorcjum AJS Management. AJS wybrała jako podwykonawców firmy Unicorn, Positive (firma z grupy ComputerLand) i Prokom.

Podział prac w ramach projektu był następujący:

  • AJS, Unicorn i Positive: przeprowadzenie analizy i przygotowanie specyfikacji systemu w okresie marzec-czerwiec 1998 r.

  • Prokom: wykonanie projek- tu technicznego; oprogramowanie i wdrożenie w okresie czerwiec-listopad 1998 r.

    Należy podkreślić, że wynagrodzenie przewidziane dla Prokom Soft-ware SA, jako wykonawcy oprogramowania, stanowiło żenująco małą część budżetu projektu - zaledwie 0,2 mln ecu. Równolegle do projektów zleconych Berenschott, firma Positive SA miała za zadanie przeprowadzić migrację danych z dotychczasowych baz danych do centralnej bazy danych Systemu CEPiK.

    Pierwotne założenia Systemu CEPiK zakładały 3-szczeblową architekturę: punkty rejestracyjne w urzędach rejonowych, bazy wojewódzkie w Terenowych Bankach Danych i bazę centralną w MSWiA. Do wdrożenia pilotażowego wybrano województwa, posiadające różne platformy systemowe. Były to więc:

  • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

    TOP 200