Jedność LAN i WLAN

Integracja technologii bezprzewodowych z kablowymi sieciami Ethernet to proces nieunikniony, ale jego realizacja zajmie jeszcze co najmniej kilka lat.

Integracja technologii bezprzewodowych z kablowymi sieciami Ethernet to proces nieunikniony, ale jego realizacja zajmie jeszcze co najmniej kilka lat.

Producenci przełączników Wi-Fi - urządzeń wyposażonych w interfejsy do obsługi zarówno standardowej LAN, jak i podłączania bezprzewodowych stacji dostępowych (Wireless LAN) - zapewniają, że ich celem jest zaoferowanie jednej uniwersalnej warstwy dostępowej w sieci Ethernet, w której dla administratora systemu IT instalacja, obsługa i zarządzanie wszystkimi przewodowymi i bezprzewodowymi urządzeniami nie będzie wymagać oddzielnych konsol i narzędzi.

WLAN w przełączniku

Mimo znaczących postępów rozwijanej od 10 już lat technologii Wi-Fi, droga do tego celu jest jednak jeszcze długa. Nie tylko analitycy rynku, ale również przedstawiciele producentów przyznają, że technologia nie jest dostatecznie rozwinięta, a popyt na urządzenia integrujące LAN i WLAN wciąż jest stosunkowo mały. Integracja systemu składającego się z przełączników WLAN, stacji dostępowych Wi-Fi, oprogramowania zarządzającego siecią oraz budowa jednolitego systemu bezpieczeństwa nie jest zadaniem prostym i wciąż jest w tej dziedzinie dużo do zrobienia i poprawienia.

Wydaje się jednak, że w dłuższej perspektywie jest nieuniknione, że technologie WLAN zostaną przez znanych producentów urządzeń sieciowych włączone do oferty standardowych przełączników sieciowych. Przede wszystkim dlatego, że administratorzy systemów IT chętniej widzą rozwiązania umożliwiające jednolite zarządzanie siecią, niż konieczność instalacji rozwiązań dodatkowych, pochodzących od innego producenta i potencjalnie sprawiających problemy z zarządzaniem i integracją z istniejącą siecią firmową.

Systemy bezprzewodowe Wi-Fi są obecne na rynku już od blisko dziesięciu lat. Początkowo były to rozwiązania wykorzystujące wyłącznie stacje dostępowe wyposażone we własny adres IP, sterowniki, wymagające indywidualnej konfiguracji oraz niezależnego zarządzania ich pracą. Tego typu rozwiązania są obecnie najbardziej popularne i nie sprawiają problemów, jeśli w sieci zainstalowanych jest kilka, kilkanaście stacji. Jednak systemy korporacyjne mają większe wymagania - w przypadku setek, a nawet tysięcy stacji dostępowych indywidualne zarządzanie i konfiguracja stwarzają ogromny problem. Dlatego już w 2002 r. pojawiły się przełączniki WLAN umożliwiające realizację scentralizowanej architektury zarządzania, konfigurowania i zabezpieczania dostępu do sieci bezprzewodowych.

Uzupełnianie oferty

2 mln

Telefonów Wi-Fi sprzedano już na świecie, twierdzą analitycy West Technology Research Solutions.

Obecnie praktycznie wszyscy liczący się producenci urządzeń sieciowych do zastosowań korporacyjnych mają w ofercie przełączniki WLAN. Większość z nich kupiła technologie lub przejęła mniejsze firmy specjalizujące się w opracowywaniu systemów bezprzewodowych, a następnie starała się zintegrować je z własnymi urządzeniami i systemami do ich zarządzania. Cisco przejęła m.in. Airspace (a także Linksys), a ostatnio Motorola - Symbol Technologies. Wśród znanych producentów specjalizujących się w systemach Wi-Fi na rynku działają jeszcze samodzielnie m.in. Aruba, Trapeze, Colubris i Meru, ale zdaniem analityków, jeszcze w tym roku kolejne niezależne firmy zostaną przejęte przez potentatów.

Cisco oferuje obecnie zarówno samodzielne kontrolery WLAN w formie urządzeń appliance, jak i stakowalne moduły integrowane z przełącznikami Catalyst 6500. Z kolei Extreme Networks wprowadziła ostatnio przełączniki WLAN Summit WM200 (obsługuje do 100 stacji dostępowych) i WM2000 (do 200) wyposażone w funkcje roamingu (przekazywania połączeń bezprzewodowych), możliwość obsługiwania lokalnych połączeń Wi-Fi (wcześniej zawsze wymagało to korzystania z centralnego przełącznika) oraz mechanizmy zapobiegające awariom sieci (gdy jakaś stacja lub przełącznik WLAN zostaną uszkodzone, ruch sieciowy jest automatycznie przekierowywany do innych działających urządzeń).

3Com ma na razie w ofercie zintegrowane urządzenia sieciowe LAN/WLAN (Unified Wireless Switch) przeznaczone przede wszystkim na rynek SMB. Ale zapowiada wprowadzenie do oferty również tego typu modułów ONS (Open Network Services) w formie kaset instalowanych w korporacyjnych modelach przełączników serii 3Com 5500.

Zarządzanie bez standardu

Funkcje sieci przewodowych i bezprzewodowych pokrywają się w 90% - mówi Craig Mathias z Farpoint Group, ale uniwersalne systemy oferujące jedną centralną konsolę umożliwiającą jednolite zarządzanie zarówno sieciami LAN, jak i WLAN wciąż są rzadkością i w praktyce dostępne są jedynie systemy firmowe, które dobrze sprawdzają się tylko w sieciach wyposażonych w sprzęt jednego producenta.

Choć CA, HP lub IBM wprowadziły do swojego oprogramowania zarządzającego mechanizmy importu informacji z systemów WLAN, to wciąż są one przydatne przede wszystkim w raportowaniu, a w znacznie mniejszym stopniu w zarządzaniu urządzeniami Wi-Fi. Z kolei dostawcy infrastruktury WLAN, jak Aruba, Cisco lub Trapeze Networks, zrobili duże postępy w rozwijaniu oprogramowania umożliwiającego centralne i efektywne zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, ale ich funkcjonalność jest z reguły wciąż ograniczona do obsługi tylko ich własnego sprzętu. Dlatego w środowiskach heterogenicznych lepiej sprawdzają się systemy oferowane przez mniejsze specjalizowane firmy, takie jak AirWave Wireless lub Wavelink.

Należy pamiętać, że systemy bezprzewodowe, oprócz podobieństw do sieci kablowych, mają też istotne różnice, które wymagają stosowania dodatkowych specjalizowanych narzędzi. WLAN wymaga kontrolowania częstotliwości radiowych, zapobiegania interferencjom sygnałów, wykrywania nieuprawnionych stacji dostępowych itp., czego w ogóle nie ma w sieciach kablowych Ethernet. Oprócz tego działanie sieci bezprzewodowych zależy od warunków środowiskowych, które mogą istotnie wpływać na propagację fal radiowych. Niezbędne są więc narzędzia (a także specjaliści) do symulacji, modelowania i odpowiedniego konfigurowania systemu Wi-Fi.

Na rynku dostępne są zaawansowane narzędzia do monitorowania fizycznej warstwy sieci Wi-Fi, takie jak oferowane np. przez AirDefense, Aruba, AirTight, Fluke lub AirMagnet, ale problemem jest ich integracja z systemami do zarządzania.

Wielosystemowe radio

Oprócz Wi-Fi na rynku funkcjonuje wiele innych technologii transmisji bezprzewodowej, jak choćby Bluetooth, ZigBee, RFID, WiMAX, GSM, 3G, których funkcjonalności częściowo się pokrywają, ale przede wszystkim uzupełniają. Ostatnio pojawia się coraz więcej koncepcji integracji przynajmniej niektórych z tych różnych technologii, na wzór sieci IEEE 802.11a/b/g/n, których interfejsy zaczynają być sprzętowo ujednolicane w nowej generacji urządzeniach. Jedną z pierwszych firm, która opracowała platformę do jednolitej obsługi i zarządzania różnymi systemami transmisji radiowej, była Symbol Technologies.

Jej koncepcja architektury Wi-NG (Wireless Next Generation) ma ułatwić i uprościć budowę uniwersalnego, jednolitego systemu bezprzewodowej sieci korporacyjnej wykorzystującej różne standardy. Firma wprowadziła już przełączniki WLAN RFS7000 RF Switch, które mogą być dodatkowo wyposażone w moduł programowy do komunikacji z telefonami dwusystemowymi GSM/Wi-Fi umożliwiający przekazywanie połączeń, a także funkcje obsługi bezprzewodowych sieci RFID oraz WiMAX.

Rozwiązanie takie może znaleźć zastosowanie w systemach do obsługi magazynów, liniach produkcyjnych lub sklepach, gdzie RFID jest wykorzystywane do zbierania informacji o przepływie towarów lub produktów, a Wi-Fi do ich przekazywania i wymiany z centralnym systemem zarządzającym. Natomiast przekazywanie połączeń między GSM i Wi-Fi umożliwia względnie łatwą budowę zintegrowanych z telefonią komórkową systemów VoIP, co jest rozwiązaniem uważanym za przyszłościowe.

Aruba Networks opracowała oprogramowanie Mobile Voice Continuity do automatycznego przekazywania połączeń między sieciami Wi-Fi VoIP i komórkowymi w systemach wykorzystujących telefony z interfejsami GSM/CDMA i Wi-Fi, a Siemens zapowiada rozszerzenie swoich systemów HiPath o możliwości obsługi telefonów dwusystemowych. Z kolei Proxim wprowadził do sprzedaży MeshMAX stacje dostępowe obsługujące trzy technologie bezprzewodowej transmisji danych WiMAX, Wi-Fi mesh i Wi-Fi w jednym zintegrowanym urządzeniu.

Wi-Fi i telefony komórkowe

VoIP jest jedną z aplikacji, która może istotnie przyczynić się do popularyzacji zastosowań sieci Wi-Fi w korporacjach, m.in. dlatego organizacja IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - zajmująca się m.in. opracowywaniem standardów sieci bezprzewodowych - przygotowuje kolejną specyfikację 802.11r, która ma umożliwić szybkie przekazywanie połączeń między stacjami dostępowymi Wi-Fi. Funkcja taka będzie szczególnie przydatna w korporacjach lub innych dużych systemach sieci bezprzewodowej, bo umożliwi na przykład łatwą implementację telefonii VoIP i rozwiązań integrujących telefonię stacjonarną i mobilną.

Prace nad specyfikacją IEEE 802.11r trwają od 2004 r., a ostatecznie ma ona zostać opublikowana pod koniec tego lub na początku 2008 r. Choć już dostępne obecnie systemy Wi-Fi oferują mechanizmy roamingu, z reguły są to rozwiązania firmowe nie zapewniające efektywnego działania w środowiskach heterogenicznych. Pojawienie się standardu IEEE 802.11r niewątpliwie ułatwi popularyzację systemów wykorzystujących bezprzewodową technologię VoIP, a także telefonii integrującej Wi-Fi i GSM. Według West Technology Research Solutions już obecnie na świecie sprzedawanych jest blisko 2 mln telefonów Wi-Fi, a w 2010 r. liczba ta wzrośnie do 22 mln. Natomiast prognozy innej firmy, ABI Research mówią aż o 325 mln telefonów komórkowych z interfejsami Wi-Fi, które trafią na rynek w 2011 r.


TOP 200