Jednolity system multi-cloud

Materiał promocyjny Czy można łatwo zbudować prywatną chmurę, skorzystać z usług oferowanych przez zewnętrznych dostawców chmur publicznych, a jednocześnie jednolicie zarządzać systemem przenosząc aplikacje i procesy między nimi zgodnie z bieżącymi potrzebami? Dell Technologies twierdzi, że pozwalają na to takie rozwiązania, jak Dell EMC VxRail i VMware Cloud Foundation.

Nowe technologie generują wciąż nowe pomysły na zastosowania IT, a analitycy prezentują kolejne nowe trendy, które za kilka lat mogą zdobyć masową popularność lub stać się rozwiązaniami niszowymi. „Nie mam jednak wątpliwości, że jeśli spotkamy się za pięć lub nawet dziesięć lat to wciąż będziemy mówić o chmurach, a właściwie o środowiskach multi-cloud. Bo chmura jest obecnie podstawą pozwalającą na realizację większości nowych pomysłów” powiedział Dariusz Piotrowski, Dyrektor Generalny firmy Dell Technologies w Polsce.

Na migrację do chmury decyduje się coraz większa liczba firm. Dotyczy to również firm polskich. Jak wynika z najnowszego badania Computerworld, „Chmura obliczeniowa w Polsce 2020”, 51% ankietowanych firm planuje wykorzystanie chmury, a 28% z tej grupy ma już przygotowany szczegółowy plan migracji. Natomiast zdecydowaną deklarację, że chmura obliczeniowa nie będzie wdrażana złożyło zaledwie 4% badanych firm.

Zalety korzystania z rozwiązań chmurowych takie jak wysoka elastyczność i skalowalność systemu są powszechnie znane. Ale migracja do chmury czasami może też wywołać niedogodności i problemy. Wśród polskich firm, które wdrożyły systemy chmurowe największe z nich to mniejsza niż oczekiwano opłacalność przedsięwzięcia (wymienia ją 19% ankietowanych), a także niedostateczne kompetencje pracowników oraz niższa niż się spodziewano wydajność systemu (po 18% odpowiedzi).

Kluczem do osiągnięcia sukcesu przy wdrażaniu chmury jest wcześniejsze opracowanie strategii oraz szczegółowego planu migracji. Umożliwia to uniknięcie większości problemów lub rozczarowań, a także realistyczną ocenę kosztów i zysków związanych z przejściem do systemu chmurowego, hybrydowego lub multi-cloud czyli rozwiązania wykorzystującego usługi oferowane przez różnych dostawców chmur publicznych.

Czy multi-cloud jest dobrym rozwiązaniem?

Obecnie większość firm ma własne centrum danych i zaczyna korzystać z usług dostępnych w chmurach publicznych. Czasami jest to kilka różnych chmur. Ale migracja obciążeń i aplikacji między firmową lokalną chmurą a innymi, a także między różnymi usługami chmurowymi jest trudna i często skomplikowana. Oprócz tego pracownicy IT obsługujący chmury różnych dostawców muszą mieć różne specjalistyczne umiejętności.

Czy można zmniejszyć poziom skomplikowania takiej infrastruktury. „Na slajdach prezentowanych już od 1-2 lat widać odpowiedź, że tak. Ale niestety do niedawna tylko na slajdach…” mówi Dariusz Piotrowski. By uprościć i ujednolicić infrastrukturę pod kątem bezpieczeństwa, umiejętności wymaganych od pracowników IT i dostępu do różnych chmur publicznych niezbędne są zaawansowane narzędzia pozwalające na integrację tych wszystkich elementów.

Takim rozwiązaniem jest VCF (VMware Cloud Foundation). Opracowany przez VMware pakiet narzędzi i oprogramowania, który pozwala na uporządkowanie zarządzania chmurą działającą w lokalnych centrach danych, a dzięki umowom podpisanym praktycznie z wszystkimi liczącymi się na rynku, dużymi dostawcami chmury, pozwala ujednolicić sposób zarządzania i bezpieczeństwo, a także umiejętności wymagane od administratorów systemu. „Wdrożenie VCF pozwala na znakomite uproszczenie zarządzania systemem i umożliwia automatyzację wielu procesów. Na przykład aplikacje i procesy mogą być łatwo przenoszone między różnymi środowiskami” podkreśla Dariusz Piotrowski.

Technologia dla chmur multi-cloud

VMware Cloud Foundation jest odpowiedzią na najczęstsze problemy związane pojawiające się przy wdrażaniu rozwiązań chmurowych współpracujących z lokalnymi centrami danych już istniejącymi w firmach.

Problemy te to przede wszystkim: różne formaty maszyn wirtualnych utrudniające przenoszenie aplikacji między różnymi środowiskami, brak spójnych polityk i procesów, konieczność nauki nowych narzędzi przez zespół IT oraz brak jednolitego panelu administracyjnego do zarządzania zróżnicowanym systemem.

VCF umożliwia stworzenie środowiska korzystającego z już istniejącej infrastruktury, narzędzi i procesów, a także usług oferowanych w chmurach publicznych jednocześnie umożliwiając jednolite zarządzanie i zapobiegając uzależnieniu od jednego dostawcy usług. Ułatwia to wykorzystanie zalet chmur, jak skalowalność, możliwość korzystania z zaawansowanych usług (np. Machine Learning), elastycznego modelu płatności „pay-as-you-go” i w efekcie redukcję całkowitych kosztów utrzymania systemu. Spójne środowisko VCF w każdej chmurze (w tym prywatnej) pozwala jednolicie zarządzać aplikacjami tradycyjnymi (opartymi o maszyny wirtualne) oraz nowoczesnymi (opartymi o kontenery).

Więcej o rozwiązaniach ułatwiających wdrożenie chmur

Dell Technologies organizuje serię webinariów, podczas których można będzie dowiedzieć się więcej jakie rozwiązania mogą istotnie ułatwić wdrożenie chmury lub środowiska multi-cloud.

W pierwszym odcinku Paweł Berus i Filip Zwierzyński, eksperci z Dell Technologies przedstawią współczesne trendy w kontekście rozwiązań chmurowych, nowoczesnych aplikacji itd. Opowiedzą też z jakimi wyzwaniami spotykają się w praktyce klienci firmy i jaką strategię warto przyjąć planując wdrażanie środowiska multi-cloud.


Tematem drugiego webinarium prowadzonego przez Macieja Plonę i Filipa Zwierzyńskiego będzie warstwa sprzętowa będąca fundamentem, na którym działają chmury. Przedstawione zostanie rozwiązanie hiperkonwergentne Dell EMC VxRail – platforma umożliwiająca utworzenie chmury prywatnej. Jest to system elastyczny, łatwy w zarządzaniu i rozbudowie. Wszystko wskazuje, że będzie to nowy standard, który zastąpi aktualną, wciąż popularną architekturę wykorzystującą niezależnie instalowane serwery, pamięci masowe i sieć SAN. VxRail to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie hiperkonwergentne na świecie.


W kolejnym odcinku mowa będzie o pracy zdalnej oraz funkcjach oprogramowania VDI VMware Horizon, które umożliwia stworzenie systemu udostępniającego wirtualne komputery PC. Rafał Drewelus i Filip Zwierzyński zaprezentują możliwości VMware Horizon, oprogramowania, które może być uruchamiane m.in. na VxRail, ale również w chmurze publicznej.


Prezentacja VMware Cloud Foundation 4 to główny temat następnego webinarium. Agnieszka Koziorowska i Filip Zwierzyński przedstawią najnowszą wersję VCF, stosu oprogramowania i narzędzi tworzących gotową chmurę pod klucz, którą można zainstalować zarówno w lokalnym środowisku użytkownika, jak i chmurze lub chmurach publicznych. Jest to rozwiązanie umożliwiające łatwe przenoszenie zasobów pomiędzy różnymi chmurami.


Podczas kolejnego webinarium, Jacek Wosz i Filip Zwierzyński przedstawią nową wersję oprogramowania do wirtualizacji vSphere 7 (Project Pacific). vSphere 7 pozwala m.in. zintegrować zarządzanie środowiskami tradycyjnymi oraz kontenerowymi, opartymi o Kubernetes.

Jednolity system multi-cloud

W nieco dalszych planach są kolejne webinaria, w których będzie mowa na przykład o VMware TANZU, nowej grupie produktów VMware pozwalającej m.in. zarządzać środowiskami kontenerowymi Kubernetes na różnych chmurach publicznych.

Jednolity system multi-cloud