Jednolita platforma dla obywateli

Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji specjalnie dla Computerworld o celach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Celem strategicznego dokumentu jakim jest Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest stworzenie spójnego i sprawnego systemu informacyjnego państwa. System ten ma dostarczać e-usługi na poziomie krajowym i europejskim w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów. Głównie chodzi o to, by zapewnić współpracę istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, eliminując jednocześnie powielające się dotychczas funkcjonalności. Interoperacyjność powstających w przyszłości systemów to jeden z kluczowych warunków dla ich budowy.

Jednolita platforma dla obywateli

Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji

Dla dostawców technologii teleinformatycznych przyjęcie PZIP oznacza formalne określenie tego, jakie rozwiązania IT powinny być rozwijane na potrzeby e-usług.

Zobacz również:

  • Microsoft otwiera się na agencje rządowe - wszystko przez atak

Jednocześnie zależy nam na tym, by wzrósł odsetek obywateli, w tym przedsiębiorców, korzystających z e-usług administracji publicznej. To, oraz poziom satysfakcji użytkowników, będzie miarą sukcesu tego programu.

Już dziś wiele spraw można załatwić drogą elektroniczną zarówno z administracją na szczeblu centralnym jak i lokalnym. Oferta ta nie jest jednak do końca spójna i w pełni wykształcona. Do wielu serwisów potrzebujemy np. różnych kodów dostępu, nie wszystkie ze sobą współpracują, nie ma też jednego miejsca, które służyłoby internaucie za punkt wyjścia do załatwienia sprawy czy to z Urzędem Skarbowym, czy np. z urzędem gminy. Jedna platforma odsyłająca nas do konkretnego serwisu w zależności od rodzaju sprawy jaką chcemy załatwić, z jednym sposobem uwierzytelniania, to cel, któremu służy przyjęcie tego strategicznego dokumentu. Cel to bardzo ambitny, ale tylko w ten sposób zachęcimy obywateli, w tym przedsiębiorców, do korzystania z e-usług administracji publicznej.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjęty przez Radę Ministrów

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200