Jednocyfrowe prawo

Komisja Europejska zamierza ujednolicić przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej i radiowej. Ma to przyspieszyć rozwój cyfrowych mediów oraz telefonii trzeciej generacji.

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek stworzenie jednolitego prawa dotyczącego komunikacji elektronicznej i radiowej na terenie całej Unii Europejskiej. Miałoby to przyspieszyć rozwój cyfrowych mediów oraz telefonii trzeciej generacji. Obecnie każdy z krajów członkowskiej Piętnastki ma własne przepisy, często niezbyt zgodne z prawem innych państw UE. Przeszkadza to firmom telekomunikacyjnym w rozwijaniu nowych usług. Erkki Liikanen, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego, stwierdził: "Taka niespójność prawna na kontynencie przeszkadza w szybkim tworzeniu mobilnych sieci 3G".

Obecnie 11 z krajów Unii zakończyło przyznawanie licencji na UMTS, a w kolejnych krajach członkowskich i kandydujących trwa proces ich przyznawania. Na początku 2001 r. już 63% mieszkańców UE posiadało telefon komórkowy. To największy tego typu rynek na świecie, który jest wart 200 mld USD i wzrasta o 12,5% rocznie.

Zobacz również:

Więcej informacji: europa.eu.int


TOP 200