Jednak wolimy hybrydowo

Przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku badanie Ework Group, zrealizowane na grupie ponad 1200 doświadczonych konsultantów oraz reprezentantów firm i organizacji z sektora prywatnego i publicznego, wyraźnie wskazuje na dominującą preferencję dla hybrydowych modeli pracy wśród ankietowanych. Ci specjaliści, których kompetencje są na rynku pożądane, twardo stoją przy wyborze elastycznych modeli pracy.

fot. Pixabay

Modele zdalny oraz hybrydowy pracy na dobre przyjął się w Polsce. Choć wiele organizacji widziałby na powrót pełne biura, rzeczywistość weryfikuje takie oczekiwania. Chcemy pracować co najmniej hybrydowo. A skoro tak, to i organizacje muszą w tej kwestii pójść na kompromis, by zatrzymać talenty u siebie, dając spektrum wyboru i jednocześnie utrzymać zaangażowanie pracowników w realizowane projekty. Polityka kompromisów opłaci się każdej ze stron.

80 % niezależnych konsultantów nie jest skłonnych zrezygnować ze swojej niezależności na rzecz zatrudnienia w pełnym wymiarze godzinowym. Tu czynnikiem pozwalającym na taką postawę jest nie tylko przywiązanie do elastycznego, zadaniowego trybu pracy w projektach, ale też posiadane kompetencje

Przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku badanie Ework Group, zrealizowane na grupie ponad 1200 doświadczonych konsultantów oraz reprezentantów firm i organizacji z sektora prywatnego i publicznego, wyraźnie wskazuje na dominującą preferencję dla hybrydowych modeli pracy wśród ankietowanych.

Zobacz również:

Obecnie aż 66 % respondentów pracuje w modelu hybrydowym, 16 % w pełni zdalnie, a zaledwie 13 % tylko w biurze.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że liczba osób pracujących zdalnie w Polsce była wyższa niż w innych badanych krajach i wynosiła aż 57 % . Z badania wynika również, że gdyby model pracy zależał od samych ankietowanych, to aż 77 % wybrałoby model hybrydowy, 18 % pracowałoby w pełni zdalnie, a jedynie co 20. osoba zdecydowałaby się na pracę w biurze.

Autorzy badania zapytali również o preferowany podział pomiędzy pracą zdalną i biurową w modelu hybrydowym. Na pytanie, ile dni respondenci chcieliby pracować w biurze, większość odpowiedziała 2 i 3 dni (odpowiednio: 29 i 32 %), przy czym kobiety wolałyby pracować w biurze 2 dni w tygodniu (35 %), a mężczyźni 3 (33 %).

Badanie dotyczyło nie tylko pracowników zatrudnionych na stałe w organizacjach, ale również specjalistów pozycjonowanych jako „niezależni konsultanci”. Ci z kolei wysoko cenią sobie dotychczasowy tryb pracy i łatwo z niego nie zrezygnują. Elastyczność (67 %) i stawki godzinowe (73 %) są kluczowymi dla nich czynnikami przy wyborze zleceń.

Aż 80 % niezależnych konsultantów nie jest skłonnych zrezygnować ze swojej niezależności na rzecz zatrudnienia w pełnym wymiarze godzinowym. Tu czynnikiem pozwalającym na taką postawę jest nie tylko przywiązanie do elastycznego, zadaniowego trybu pracy w projektach, ale też posiadane kompetencje. „Pomimo, że rynek w ostatnim roku doświadczył recesji i spowolnienia, konsultanci uczestniczący w ankiecie nie mają obaw dotyczących kontynuowania pracy w wybranym przez siebie modelu” - komentuje Katarzyna Milewska, Managing Director Poland z Ework Group.

Ankietowani odpowiedzieli także na pytanie wielokrotnego wyboru, dotyczące sposobów znajdowania pracy. Pomimo że wielu z nich poszukuje zatrudnienia za pośrednictwem platform (47 %) i rekruterów (43%), to najwięcej wskazuje na pozyskiwanie zleceń dzięki własnej sieci

kontaktów.

Ework Group podkreśla jednak, że na taką odpowiedź wpływ może mieć fakt, że zdecydowana większość badanych to osoby powyżej 41 roku życia (80 %) z ponad 7-letnim doświadczeniem w swojej branży (95 %).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200