Jednak SAP na czterech uczelniach

Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytet Śląski będą jednak używać systemu dostarczonego przez konsorcjum Prokom Software, Siemens Business Services i SAP Polska.

Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytet Śląski będą jednak używać systemu dostarczonego przez konsorcjum Prokom Software, Siemens Business Services i .

Łączna wartość kontraktu wynosi ok. 55 mln zł, z czego 24 mln zł otrzyma Prokom. Na czterech uczelniach, które rozpoczną wdrażanie systemu, uczy się łącznie 150 tys. studentów. Jak informowaliśmy wcześniej, przetarg na dostawcę systemu ERP dla tych uczelni został rozstrzygnięty wiosną br. na korzyść konsorcjum firm Siemens, Prokom i SAP. Zakwalifikowany do ostatniego etapu przetargu Oracle złożył jednak protest, wskazując na formalne uchybienia, który został uchylony. Umowa obejmuje dostawę oprogramowania SAP for Higher Education and Research (mySAP ERP i Campus Management).


TOP 200