Jedna sieć

Komunikacja między aplikacjami

Drugim elementem One Net są szeroko pojęte usługi integracyjne, które pozwalają heterogenicznym aplikacjom współpracować i w prosty sposób przekazywać informacje czy zdarzenia zachodzące w systemie. Warto zwrócić uwagę na aplikację DirXML, która służy do wymiany informacji związanych z "profilem" użytkownika.

Komunikacja w DirXML odbywa się za pośrednictwem eDirectory. Załóżmy, że dwie różne aplikacje do poprawnego działania wymagają pełnego adresu pocztowego użytkownika. Gdy adres się zmieni, staje się konieczne uaktualnienie informacji w obu aplikacjach. Jeżeli aplikacji jest więcej, to synchronizacja danych będzie długotrwała. Właśnie w rozwiązaniu tego problemu ma pomóc DirXML. Pakiet składa się z dwóch głównych części - specjalnego sterownika i motoru, który potrafi zakodować plik XML w obiekcie umieszczanym w NDS. Zadaniem sterownika jest przekształcenie informacji pochodzących z aplikacji w plik XML. Sterownik musi zarówno odczytać, jak i zapisać informacje do konkretnej aplikacji. Załóżmy, że dwie aplikacje mają zapisany adres użytkownika i adres ten zostaje zmieniony. Modyfikacja aplikacji A powoduje, że DirXML tworzy odpowiedni obiekt w eDirectory. Zmiana obiektu jest przenoszona do wszystkich aplikacji, które "zapisały" się na konkretne zdarzenie (od sterownika zależy, na jakie obiekty i/lub zdarzenia reaguje). W momencie zmiany obiektu NDS są kolejno wywoływane sterowniki wszystkich aplikacji zależnych od adresu i adres jest zmieniany. W ten sposób każda z aplikacji dysponuje "własnym" adresem użytkownika, jednakże Dir-XML i eDirectory "pilnują", by zmiany wprowadzone w jednym miejscu zostały zapisane we wszystkich systemach informatycznych.

DirXML wymaga od aplikacji tylko tego, by daną informację można było odczytać i zapisać przy użyciu dowol- nego API. Znaczna część sterownika to odpowiednie pliki konfiguracyjne XML, definiujące zasady transformacji czy subskrypcji/publikowania zmian w obiekcie NDS.

Jednak w niektórych przypadkach integracja na poziomie eDirectory jest niewygodna. W odniesieniu do DirXML w momencie, gdy zachodzi potrzeba wymiany informacji, jest tworzony nowy obiekt NDS - część wywołań w złożonym, korporacyjnym systemie IT jest typu RPC (zdalnego wołania procedur). Extensible Markup Language Integration Services (XIS) to propozycja framework, który tłumaczy wywołania funkcji i procedury na komunikaty ebXML i SOAP. W rzeczywistości XIS to API, które pozwala rozbudować program, tak by pełnił rolę serwera aplikacji XML. API XIS dostosowano do C++ i Javy. Jest zgodne z DOM 1. XIS ma służyć jako dodatkowa biblioteka, którą można wykorzystać w istniejących aplikacjach do komunikacji przy użyciu XML.

Biblioteka XIS jest oparta na zdarzeniach. Subskrybent może określić, jakiego typu zdarzenia powinny do niego dotrzeć. Publikujący z kolei ma możliwość zdefiniowania kategorii (grup) zdarzeń. Usługi XIS mogą być rozpowszechniane przy użyciu UDDI i opisywane - WDSL. Ciekawym pomysłem jest dodatkowy etap konfiguracji usług. Z każdym obiektem XIS może być związany specjalny plik XML, który zawiera informacje np. o ikonie, nazwie (widzianej przez użytkownika/administratora), funkcji inicjującej/niszczącej obiekt itp. Opis usługi XIS może być umieszczony w NDS-ie.

Do pakietu XIS dodano narzędzie XIS Studio, które umożliwia tworzenie, testowanie i instalowanie usług XIS. Nie jest ono pełnym pakietem programistycznym, lecz nakładką współpracującą z Microsoft Visual Studio, Visual Cafe czy Metrowerks.

Usługi

Trzeci element architektury One Net tworzą aplikacje usługowe. Są to gotowe produkty, które realizują określone funkcje i pozwalają użytkownikom korzystać z "jednej sieci".

Podstawowym elementem usługowym jest iFolder. To rozwiązanie, które udostępnia pliki za pośrednictwem przeglądarki (pliki mogą znajdować się w dzielonych folderach w dowolnym miejscu eDirectory). iFolder dostarcza zarówno interfejs, przypominający Eksplorator Windows, dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej, jak i mechanizmy replikacji i synchronizacji plików (kopia jest przechowywana lokalnie, w momencie połączenia jest ona aktualizowana z wersją w eDirectory).

Novell Internet Printing to interfejs pozwalający drukować na dowolnej drukarce podłączonej do Internetu (użytkownik misi mieć prawo dostępu). Specjalne nakładki i aplikacje klienckie GroupWise umożliwiają dostęp z dowolnego miejsca do własnej skrzynki pocztowej.

Interesująca oferta

Idea One Net Novella jest interesującą propozycją w zakresie usług Web i kooperacji w Internecie. Z jednej strony Novell oferuje wiele gotowych aplikacji, które pozwalają integrować elementy biznesowe, jednak nie zapewnia tak dobrego wsparcia dla programistów, jak Sun, Oracle czy Microsoft. O ile więc istnieje gotowe rozwiązanie autorstwa Novella, o tyle z powodzeniem można je wykorzystać. Jednak samodzielne pisanie np. sterownika DirXML nie obędzie się bez dużej liczby prób i błędów. Dokumentacja dostarczona przez firmę ma charakter zbyt poglądowy. Z drugiej strony oferta Novella nie wymusza rezygnacji z dotychczasowych rozwiązań. Novell stara się bowiem zachować istniejące aplikacje i wyposażyć je w takie mechanizmy, które pozwolą na łatwe komunikowanie się w Internecie.


TOP 200