Jeden wielki BackOffice

BackOffice rozrasta się, lecz Microsoft nie planuje jego podziału na kilka specjalizowanych pakietów serwerowych. Proponuje jednak kilka wariantów scenariusza instalacji.

BackOffice rozrasta się, lecz Microsoft nie planuje jego podziału na kilka specjalizowanych pakietów serwerowych. Proponuje jednak kilka wariantów scenariusza instalacji.

W pierwszej połowie przyszłego roku Microsoft wprowadzi na rynek nową wersję pakietu serwerów BackOffice, oznaczoną numerem 4.5. Największe nowości to baza danych SQL Server 7.0 i system zarządzania sieciami Windows - Systems Management Server 2.0. Szczególnie ważny z punktu widzenia administratora będzie SMS, który ma zawierać wiele mechanizmów zoptymalizowanych pod kątem wykonywania instalacji, zdalnego zarządzania i konfiguracji systemami Windows 98 oraz niedostępnym na razie na rynku Windows NT 5.0. Microsoft zapewnia także, że wraz z BackOffice 4.5 udostępni komplet procedur i opisów technicznych, dotyczących najprostszej ścieżki migracji do Windows NT 5.0 z wykorzystaniem SMS 2.0.

BackOffice 4.5 nie będzie zawierał serwera Windows NT 5.0. System znajdzie się prawdopodobnie dopiero w kolejnej wersji pakietu BackOffice 5.0.

Bez podziału

Mimo rosnącej liczby serwerów wchodzących w skład BackOffice, Microsoft nie zamierza rozdzielić go na mniejsze i tańsze części (takie jak np. BackOffice Messaging, BackOffice Internet Server itp.), zawierające tylko niektóre produkty składające się na kompleksowe rozwiązania serwerów internetowych, bazodanowych czy komunikacyjnych.

Niemniej w pakiecie BackOffice firma będzie oferowała specjalne programy instalacyjne (ich namiastkę można było poznać w BackOffice for Small Business i BackOffice 4.0), które umożliwią instalację różnych kombinacji serwerów według scenariusza wybranego przez użytkownika. Jeśli pakiet BackOffice zostanie instalowany np. w centralnym biurze firmy i w oddziałach, to administrator będzie mógł jednorazowo przeprowadzić procedurę instalacyjną w centrali, od razu przygotowując odpowiednie wzorce instalacji dla lokalnych oddziałów. Kolejne instalacje nie będą wymagały definiowania od początku tych samych parametrów.

Daleka przyszłość

Już teraz wiadomo, jakie produkty znajdą się w kolejnej wersji pakietu Back-Office 5.0. Kluczowym komponentem, który ulegnie zmianie, będzie system operacyjny Windows NT Server 5.0. Prawdopodobnie w pakiecie znajdzie się także kolejna wersja Exchange, nazwana obecnie kryptonimem Platinum. W przeciwieństwie do obecnie dostępnego Exchange 5.5, wyposażonego we własne usługi katalogowe, Platinum ma być już w pełni zintegrowany z Active Directory, które będzie wykorzystywać jako centralne repozytorium wszelkich informacji dotyczących użytkowników i konfiguracji serwera.

Microsoft udostępni także Active Directory Connector (ADC) do aktualnego serwera Exchange 5.5, który umożliwi użytkownikom nie zainteresowanym migracją do Platinum dwukierunkową synchronizację danych między katalogami Exchange'a a Active Directory. ADC ma być dostępny bezpłatnie wraz z Windows NT Server 5.0.


TOP 200