Jeden widok

Cognos - firma produkująca narzędzia do analiz OLAP, raportowania i obsługi tematycznych hurtowni danych - wprowadza na rynek oprogramowanie DecisionStream.

Cognos - firma produkująca narzędzia do analiz OLAP, raportowania i obsługi tematycznych hurtowni danych - wprowadza na rynek oprogramowanie DecisionStream.

Służy ono do pobierania, transformacji, agregowania i przesyłania danych z odrębnych hurtowni tematycznych i baz operacyjnych w taki sposób, aby było możliwie ich wykorzystanie do analiz na poziomie całego przedsiębiorstwa. Zestaw narzędziowy DecisionStream 6.0 (opracowany przez firmę Relational Matters, wykupioną przez Cognos) ma wbudowane wzorce różnych hurtowni i posługuje się wspólnymi kategoriami danych. Wzorce hurtowni i zapis terminów technicznych w postaci terminów (kategorii) biznesowych są zapisywane w repozytorium - warstwie semantycznej Decisional Framework. Zawiera ona hierarchię obiektów, na których można dokonywać transformacji danych przed pobraniem przez zapytanie lub przesłaniem do bazy danych lub hurtowni. Pobieraniem danych i ich transformacją zajmuje się motor DecisionStream Engine.

Cognos zintegrował DecisionStream ze swoimi pozostałymi narzędziami do wspomagania procesów podejmowania decyzji: PowerPlay do wielowymiarowych analiz OLAP, Impromptu do raportowania i Visualizer do zaawansowanej prezentacji graficznej wyników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200