Jeden system dla wielu wersji Linuxa

Caldera wprowadza program do zarządzania komputerami z dowolnymi wersjami Linuxa.

Caldera wprowadza program do zarządzania komputerami z dowolnymi wersjami Linuxa.

Caldera Systems, jeden z największych dystrybutorów Linuxa, kończy prace nad oprogramowaniem, umożliwiającym scentralizowane zarządzanie serwerami i stacjami roboczymi z systemem Linux. Pakiet, do niedawna określany mianem Cosmos, obecnie nazwany Caldera Volution, dzięki współpracy z usługami katalogowymi opartymi na LDAP, ma w analogiczny sposób zarządzać serwerami, jak w przypadku rozwiązań opartych na usługach katalogowych NDS lub Active Directory.

Volution ma być pierwszym linuxowym systemem zarządzania, który pozwoli na scentralizowane zarządzanie wszystkimi dostępnymi na rynku wersjami Linuxa. Aplikacja umożliwi administratorom, posługującym się przeglądarką internetową, tworzenie profili i przyporządkowywanie ich dowolnej grupie komputerów. W znacznym stopniu ułatwi to takie zadania, jak ustawianie identycznej konfiguracji, dystrybucja oprogramowania, monitorowanie pracy stacji roboczych i serwerów czy inwentaryzacja.

W zakresie inwentaryzacji i monitoringu aplikacja pozwala zdalnie gromadzić informacje dotyczące wyposażenia komputerów (procesor, pamięć, dyski i partycje, karty sieciowe, karty graficzne itd.) oraz pracującego na nich oprogramowania (na podstawie danych dotyczących pakietów RPM tworzona jest lista zainstalowanych programów, przechowywana w centralnej bazie danych). Monitorowanie obejmuje: obserwowanie uruchomionych aplikacji, liczby procesów, procentowego wykorzystania pamięci i procesora, sprawdzanie wolnej powierzchni dyskowej i alarmowanie po przekroczeniu krytycznych progów.

Architektura rozproszona

Rozwiązanie Caldery zawiera komponenty: serwerowy i kliencki. Na pierwszy składa się tzw. demon DENS (Distributed Event Notification System) i CCD (Computer Creation Daemon), wykorzystywany przy automatycznej konfiguracji stacji klienckich do współpracy z systemem Volution. Oba polegają na module OpenSLP, który za pośrednictwem protokołu SLP umożliwia klientom sieciowym automatyczną lokalizację niezbędnych im usług (bez konieczności sztywnego wpisywania do konfiguracji konkretnych serwerów usług).

Oprogramowanie klienta Volution składa się z tzw. centralnego demona zarządzającego CSMD oraz dodatkowych komponentów odpowiedzialnych za monitoring i zarządzanie poszczególnymi elementami systemu operacyjnego i aplikacji. Przenoszenie danych pomiędzy CSMD a dodatkowymi modułami (które mogą być opracowywane przez niezależne firmy) odbywa się za pomocą XML.

Aby pakiet ten mógł działać, potrzebny jest serwer LDAP, który pełni funkcję repozytorium informacji zbieranych przez system zarządzania. Caldera standardowo wraz z aplikacją Volution dostarcza serwer katalogowy OpenLDAP 2. Podczas instalacji pakiet poszerza schemat usług katalogowych o obiekty i inne rozszerzenia niezbędne do przechowywania informacji o konfiguracji systemów operacyjnych Linux pracujących w sieci.

Komunikacja między klientami Volution a serwerem usług katalogowych odbywa się poprzez standardowy interfejs XML.

Do uruchamiania konsoli zarządzania potrzebne są ponadto serwer WWW, a także motor, umożliwiający uruchamianie na nim servletów Javy. Caldera zaleca stosowanie pakietów Apache Server i Jserv.

Czy będzie bezpłatnie?

Caldera Volution obecnie dostępny jest w ramach testów beta. Jego pełna wersja ma się pojawić w najbliższych tygodniach. Na razie nie jest znana jego cena. Producent zapowiada, że podobnie jak w przypadku innych swoich produktów, udostępni niektóre moduły Volution w ramach licencji open source.


TOP 200