Javlin - serwer danych

Firma Object Design znalazła kolejne zastosowanie dla obiektowej bazy danych ObjectStore.

Firma Object Design znalazła kolejne zastosowanie dla obiektowej bazy danych ObjectStore.

Nie udało się dotąd przekonać użytkowników, że bazy obiektowe bardziej kwalifikują się do obsługi aplikacji biznesowych niż nowoczesne relacyjne bazy danych. Nawet typowo internetowe aplikacje, intensywnie posługujące się danymi multimedialnymi, osadza się raczej na bazach relacyjnych z ewentualnymi rozszerzeniami obiektowymi.

Firma Object Design, obecnie filia Bluestone Software - producent obiektowej bazy danych ObjectStore - na początku roku dołączyła do swojej bazy analizator składniowy i generator dokumentów XML, tworząc w ten sposób jeden z pierwszych na rynku serwerów dokument XML. Obecnie proponuje serwer danych Javlin, również bazujący na technologii ObjectStore. Javlin to warstwa oprogramowania, umieszczona między bazami danych i aplikacjami (np. ERP) a serwerem aplikacyjnym, obsługującym aplikacje internetowe. Służy do pobierania danych i przekazywania ich serwerowi aplikacyjnemu w miarę potrzeby. Object Design każe traktować Javlin jako produkt integrujący aplikacje na poziomie danych.

Javlin różni się od typowego integracyjnego serwera danych, gdyż spełnia dodatkową funkcję trwałego bufora danych (data cache). Magazynuje dane w buforze pamięciowym, dostarczając natychmiast często pobierane informacje. Trwałość jest zapewniana przez motor obiektowej bazy danych, zapisujący okresowo na dysku zawartość bufora. Podobnie jak serwery aplikacyjne, Javlin może się replikować w miarę wzrostu obciążenia. Replikowane serwery synchronizują dane między sobą, zapewniając jednoznaczność wyników.

Javlin nie rywalizuje z serwerami aplikacyjnymi, stanowi raczej uzupełnienie ich możliwości. Integruje się z oprogramowaniem SilverStream, Web-Logic i IBM WebSphere. Nowy produkt Object Design jest dostępny w cenie 495 USD w wersji programistycznej (na jedno stanowisko) i 11 900 USD za jeden procesor w wersji produkcyjnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200