Java na plastiku

Język Java będzie powszechnie wykorzystywany w kartach procesorowych Visa.

Język Java będzie powszechnie wykorzystywany w kartach procesorowych Visa.

Visa International, największa organizacja finansowa zajmująca się prowadzeniem kart płatniczych i kredytowych, zamierza stopniowo przechodzić z kart magnetycznych na wyposażone w procesor. Karta Visa mogłaby wówczas stać się uniwersalnym środkiem płatniczym, który będzie wykorzystywany także do innych zastosowań (może zawierać dodatkowe informacje służące identyfikacji posiadacza karty). Przedstawiciele firmy uznali, iż w realizacji tego celu niezbędne będzie posłużenie się kartami procesorowymi obsługującymi język Java. Ich zdaniem, już do końca przyszłego roku organizacja powinna wydać w USA 2-3 milionów kart procesorowych stosowanych do dokonywania płatności. Obecnie na świecie Visa ma ok. 600 mln kart. Za kilka lat znaczącą ich część powinny stanowić karty procesorowe. W opinii analityków rynku, decyzja Visa International o wykorzystaniu Javy jest największym triumfem Sun Microsystems, od czasu ogłoszenia dostępności tego języka.

Java - jeden interfejs

Karty procesorowe, mimo oczywistych zalet, nieporównywalnych z kartami magnetycznymi, wciąż nie mogą znaleźć powszechnego zastosowania - wyjąwszy jedynie obsługę publicznych aparatów telefonicznych. Problem tkwi w braku ich zgodności - karty jednego producenta często nie mogą być obsługiwane przez czytnik innego wytwórcy. Ma temu zaradzić wyposażenie kart procesorowych w obsługę języka Java, stanowiącego uniwersalny interfejs wymiany danych i środowisko wykonywania programów zgromadzonych na kartach.

Odpowiednią licencję od Sun Microsystems wykupiła niemiecka firma Siemens-Nixdorf, która skupia ok. połowy światowego rynku kart procesorowych (szacowanego obecnie na miliard kart produkowanych rocznie). Podobne porozumienia z Sunem dotyczące posługiwania się zbiorem wywołań Java Card API zawarła obecnie większość liczących się producentów kart procesorowych. Sun zapowiedział przedstawienie we wrześniu br. specyfikacji Java Card w wersji 2.0, opisującej posługiwanie się językiem Java na kartach procesorowych. Na razie ma to być jedynie propozycja, która zostanie poddana ocenie zainteresowanych firm. Ostateczna wersja powinna pojawić się do końca tego roku. Karty mogą zawierać różne procesory, ale łączy je posiadanie wirtualnej maszyny Javy.

Największe banki współpracujące z Visa International, takie jak CityBank czy First Union, są wyraźnie zainteresowane wprowadzeniem kart procesorowych z wbudowaną obsługą Javy. Własne prace nad wdrożeniem kart procesorowych przeznaczonych do prowadzenia płatności prowadzą także American Express i MasterCard. Nie wiadomo jednak, czy proponowane przez te firmy rozwiązania będą oparte na Javie.


TOP 200