Java im starsza, tym lepsza

Sun wprowadza ostatnie poprawki do obszernego zestawu funkcji Java 2.

Sun wprowadza ostatnie poprawki do obszernego zestawu funkcji Java 2.

Sześć lat rozwoju Javy nie zostało stracone ani przez twórców tego języka, ani przez programistów, którzy wykorzystują tę platformę na różne sposoby, nie zawsze przewidziane przez Suna. O popularności Javy świadczą zarówno liczba uczestników, jak i duża liczba referatów wygłoszonych na konferencji JavaOne 2001, która odbyła się w czerwcu br. w San Francisco. Wiceprezes Suna Richard Green, informując o tempie akceptacji języka, powiedział, że gdy jeszcze 3 lata temu 70% programistów korporacyjnych używało Visual Basica, a 30% dopiero zapoznawało się z Javą, to obecnie proporcje się odwróciły.

Korzystając z Java 2 w wersji 1.3 (zapowiedzianej na jesień br.), można zrobić w tym języku prawie wszystko: tworzyć typowe aplikacje dwuwarstwowe (klient/serwer), trójwarstwowe (klient/Web serwer/serwer aplikacyjny), a nawet czterowarstwowe (klient/bufor sieciowy u klienta/Web serwer/serwer aplikacyjny). Obecnie Java postrzegana jest także jako rozwiązanie dla aplikacji, które mają być rozpowszechniane jako usługi sieciowe (Web services).

Klient Java

Do niedawna wydawało się, że Java zainstalowana na stacji klienckiej nie ma racji bytu, ponieważ aplety ładowane z sieci do przeglądarki nie miały możliwości interakcji z systemem operacyjnym, a więc nie mogły dokonywać operacji wejścia/wyjścia, zapisywać plików ani komunikować się z innymi komputerami w sieci. Obecnie Java 2 Standard Edition (J2SE) umożliwia stworzenie zaawansowanej klienckiej części aplikacji nie korzystającej z przeglądarki, w której interfejs graficzny buduje się za pomocą zestawu graficznego Swing, a operacje systemowe, w tym wejścia/wyjścia - odpowiednich bibliotek. Jednakże problemem jest konieczność instalowania aplikacji na wszystkich stacjach klienckich, czasem również trzeba uaktualnić maszynę wirtualną Java. W efekcie administrowanie aplikacją w dużej organizacji może być koszmarem!

Problem ten rozwiązuje pakiet Java Web Start, zapewniający składowanie aplikacji na stacji klienta (ładuje się ją tylko raz) i późniejsze automatyczne uaktualnianie maszyny wirtualnej i aplikacji. Istnieje również możliwość inkrementalnej aktualizacji dużych aplikacji. Java Web Start realizuje bezpieczne operacje plikowe i drukowanie za zgodą użytkownika. Tak więc obecnie można tworzyć znacznie dogodniejszą formę klienckiej części aplikacji, niż uboga funkcjonalnie przeglądarka.

Dla aplikacji korzystających nadal z przeglądarki przewidziano możliwość "ukrycia" różnic przeglądarek pracujących na różnych systemach operacyjnych oraz tworzenia w nich zaawansowanego interfejsu użytkownika za pomocą pakietu JavaServer Faces.

Java na serwerze

Przewidywana na jesień br. specyfikacja J2EE 1.3, definiująca Javę na serwerze, zawiera liczne usprawnienia, mające zachęcić informatyków do jej stosowania w korporacjach. J2EE 1.3 ma zapewnić przetwarzanie o dużej skalowalności, wydajności i bezpieczeństwie. Niektóre jej elementy są już realizowane w serwerach aplikacyjnych. Jednym z jej istotnych elementów J2EE 1.3 jest nowa architektura Enterprise JavaBeans 2.0, obecnie dyskutowana na forum komitetu koordynacyjnego Java Community Process (JCP).

W specyfikacji EJB 2.0 zdefiniowano lokalne interfejsy beanów EJB, co pozwala na korzystanie z ich usług w tym samym kontenerze, bez konieczności posługiwania się kosztownym mechanizmem interfejsu zdalnego.


TOP 200