Java do spróbowania

Sun Microsystems dostarcza wstępną specyfikację Enterprise Java Beans 1.1.

Sun Microsystems dostarcza wstępną specyfikację Enterprise Java Beans 1.1.

Sun opracował wstępną specyfikację funkcji API do Enterprise Java Beans 1.1, w której skoncentrowano się na usprawnieniach w zakresie składania i osadzania aplikacji, wsparciu trwałych (persistent) komponentów encji (entity bean) oraz zapewnieniu przenośności aplikacji na różne serwery aplikacyjne. Wstępna wersja specyfikacji EJB 1.1 jest dostępna publicznie.

Składanie aplikacji

W specyfikacji sprecyzowano odpowiedzialność dostawcy komponentów, twórcy aplikacji składającej ją z parametrów oraz zespołu odpowiedzialnego za jej osadzanie na serwerze aplikacyjnym. Ma to ułatwić tworzenie aplikacji przenośnych między różnymi serwerami aplikacyjnymi EJB oraz pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku komponentów EJB.

Warunki osadzania aplikacji określa się za pomocą specjalnego pliku DD (Deployment Descriptor), przygotowanego oddzielnie do każdego komponentu EJB. Zawiera on informacje o komponentach (nazwę, typ, klasy, interfejsy) oraz opisuje warunki ich działania w serwerze. W dużych aplikacjach liczba komponentów EJB może być tak duża, że zarządzanie nimi i plikami DD staje się zbyt trudne. Jeden nowy plik DD zawiera informacje o wielu komponentach, zapisanych w licznych plikach archiwalnych.

Zmieniono format pliku DD - obecnie jest to XML, co pozwala na łatwe przekazywanie go i edycję przez użytkowników aplikacji.

Bezpieczeństwo i trwałość

Dawne komponenty EJB musiały zawierać z góry określone informacje o warunkach bezpieczeństwa aplikacji, w których będą pracować. Obecna specyfikacja oddziela zapewnianie bezpieczeństwa od tworzenia komponentów. Twórca aplikacji dodaje do komponentów metody kontroli dostępu i powiązane z nimi zadania, a specjalista od osadzania aplikacji odwzorowuje je na specyficzne systemowe role i grupy użytkowników.

W EJB 1.0 wsparcie trwałych beanów encji (odpowiednika rekordów w bazie danych) przez serwery aplikacji nie było obowiązkowe. Jak się jednak okazało, zapotrzebowanie na tego typu komponenty było tak duże, że Sun zdecydował wprowadzić je już teraz, mimo iż początkowo przewidywał opisanie ich dopiero w specyfikacji EJB 2.0, przewidzianej na koniec 2000 r.

Premiera na lato

Oczekuje się, że ostateczną specyfikację EJB 1.1 Sun dostarczy podczas konferencji JavaOne w czerwcu br. Firma zapowiada również przekazanie pod koniec br. wzorcowej realizacji komponentów sesji i encji oraz serwera aplikacyjnego, co pozwoli producentom na testowanie realizacji serwerów aplikacyjnych i komponentów EJB.


TOP 200