Java bez Suna?

Komitet zarządzający European Computer Manufacturers Association (ECMA) skierował do swojego komitetu technicznego prośbę, aby zbadał on możliwości tworzenia standardu języka Java bez udziału firmy Sun Microsystems.

Komitet zarządzający European Computer Manufacturers Association (ECMA) skierował do swojego komitetu technicznego prośbę, aby zbadał on możliwości tworzenia standardu języka Java bez udziału firmy Sun Microsystems.

ECMA jest, mającym swoją siedzibę w Szwajcarii, konsorcjum standaryzacyjnym, w którego komitecie zasiadają m.in. przedstawiciele Xeroxa i IBM-a. Wyniki jego prac są przekazywane do Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (ISO).

Spory ECMA z Sunem rozpoczęły się jeszcze w październiku br. Twórca Javy odmówił wtedy przekazania konsorcjum dokumentacji języka Java, powołując się na fakt, że ECMA nie ma ustalonej na piśmie polityki dotyczącej praw autorskich i znaków firmowych. Komitet koordynacyjny ECMA wyznaczył wtedy dzień 1 grudnia br. jako datę przekazania do ECMA ostatecznej specyfikacji języka Java. Sun terminu nie dotrzymał. George Paolini, wiceprezes Suna, zakwestionował tę datę jako wiążącą dla jego firmy i zapowiedział, że firma przedstawi swoje stanowisko na ogólnym zgromadzeniu ECMA 16 grudnia br.

Przypomnijmy, że Sun Microsystems zaniechał w maju br. planów opracowania i utrzymywania standardu Javy za pośrednictwem International Standards Organization (ISO). Zdecydował wtedy, że jego opracowaniem zajmie się właśnie ECMA. Zdaniem przedstawicieli firmy, miało to przyspieszyć prace nad standardem.