Jarosław Bauc ponownie prezesem Polkomtela

Zastąpił na tym stanowisku, odwołanego dzisiaj (13 maja), Adama Glapińskiego. Członkiem zarządu i dyrektorem operacyjnym przestał zaś być Konrad Kobylecki.

Jarosław Bauc wraca do Polkomtela po niespełna roku. Adam Glapiński zastąpił go bowiem w lipcu 2007 r. Mówiło się wówczas, że jego powołanie miało podłoże polityczne.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała także: Krzysztofa Kiliana na stanowisko wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. marketingu i zarządzania relacjami z klientem; Wojciecha Dylewskiego na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. operacyjnych i Martina Jamesa Moorhouse'a na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. finansowych, który od 1 lipca br. zastąpi na tym stanowisku Finna Schkolnika.

Rada Nadzorcza odwołała jednocześnie Konrada Kobyleckiego, członka zarządu, dyrektora ds. operacyjnych, i Jacka Kuźnieców, członka zarządu, dyrektora ds. sprzedaży, którego obowiązki powierzyła czasowo Jarosławowi Baucowi.

Rozmawialiśmy z Konradem Kobyleckim niespełna tydzień temu. Był w połowie projektu którego celem było dostosowanie struktur IT, a także operacji do nowych wyzwań, przed którymi staja operatorzy. Chciał wprowadzić w firmie zarządzanie portfelem projektów i elementy zarządzania procesowego. W tej sytuacji gros najtrudniejszych prac spadnie na jego następcę - Wojciecha Dylewskiego. Dotychczas piastował on stanowisko zastępcy dyrektora generalnego ds. bezpieczeństwa, administracji i inwestycji w Polkomtelu.


TOP 200