Japonia i Francja ramię w ramię przeciwko cyberprzestępcom

Przedstawiciel rządów Japonii i Francji zawarli porozumienie, dzięki któremu oba kraje będą ściślej niż do tej pory współpracować w zakresie zwalczania przestępczości komputerowej i internetowej. Umowa została podpisana podczas spotkania przedstawicieli rządów G8 (siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państwa świata i Rosji), które odbywa się w Tokio.

Dokument ustanawiający porozumienie podpisali japoński Minister Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Shinya Izumi, oraz Alain Marleix, Minister Stanu Francji. Obie strony chcą współpracować przede wszystkim w zakresie ścigania przestępców działających w cyberprzestrzeni oraz poprawić wymianę informacji pomiędzy resortami sprawiedliwości obu krajów.

Podczas prac nad porozumieniem przyjęto, że do kategorii cyberprzestępczości zaliczone będą wszelkie czyny zabronione popełniane w Internecie lub z wykorzystaniem nowych technologii. Chodzi więc nie tylko o włamania do systemów informatycznych czy ataki DDoS, ale także o dystrybuowanie dziecięcej pornografii, molestowanie i prześladowanie internautów (szczególnie młodych), a także nielegalne dystrybuowanie materiałów chronionych prawem autorskim.

Shinya Izumi podkreśla, że podpisanie umowy pomiędzy rządami Japonii i Francji jest ważnym wydarzeniem, ponieważ od teraz oba kraje będą mogły sprawniej stawić czoła współczesnym zagrożeniom.


TOP 200