Jakie są zastosowania platform hiperkonwergentnych

Według IDC popularność systemów hiperkonwergentnych systematycznie rośnie, a dobrym przykładem ich praktycznych zastosowań może być uniwersalna platforma Cisco HyperFlex.

Systemy hiperkonwergentne to jeden z najszybciej rosnących segmentów rynku infrastruktury centrów danych. W 2019 roku IDC notowała kwartalne wzrosty sprzedaży HCI na poziomie sięgającym nawet 23% (II kw. 2019). Choć w tym roku nastąpiło spowolnienie do poziomu 8,3% w I kwartale, to kwartalna wartość sprzedaży sięga 2 mld USD.

Jakie są zastosowania systemów hiperkonwergentnych i dlaczego popyt na nie wciąż rośnie?

„Nowoczesne systemy konwergentne pozwalają firmom na wykorzystanie definiowanych programowo rozwiązań oraz lokalnej infrastruktury o wysokim poziomie automatyzacji, która może współpracować z systemami multi-cloud” mówi Eric Sheppard z IDC.

HCI pozwala zbudować kompletną platformę obliczeniową dużo łatwiej niż za pomocą tradycyjnej architektury serwerów i macierzy

Zobacz również:

  • Cyberobrona? Mamy w planach
  • Meta ulega presji europejskich regulatorów

Systemy hiperkonwergentne mają różnorodne zastosowania. Dobrym przykładem ich uniwersalności mogą być wdrożenia Cisco HyperFlex, również w polskich firmach.

Kompletne, niezawodne centrum danych

Cisco HyperFlex to kompletna platforma obliczeniowa wyposażona w serwery, elastyczną, programowo definiowaną pamięć masową, mechanizmy wirtualizacyjne oraz sieć łączącą wszystkie elementy systemu. Jest to w pełni zintegrowane i łatwe w zarządzaniu środowisko wyposażone w jednolitą konsolę administracyjną, a także oferujące jeden punkt wsparcia technicznego.

Jest rozwiązaniem uniwersalnym, a w jego ramach Cisco dostarcza prekonfigurowany klaster serwerów, którego uruchomienie zajmuje zaledwie kilkadziesiąt minut. Automatyczna instalacja obejmuje wszystkie komponenty, czyli warstwę sieciową, obliczeniową, pamięci masowe i wirtualizację serwerów. Klaster jest przygotowany do współpracy z oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware vSphere, Microsoft Hyper-V lub środowiskami kontenerowymi.

Hyperflex umożliwia zbudowanie kompletnego środowiska data center łącząc łatwość zarządzana i skalowania chmury publicznej z wydajnością i bezpieczeństwem danych zlokalizowanych we własnej, firmowej infrastrukturze.

Platforma Cisco pozwala na uruchamianie nawet najbardziej wymagających aplikacji. Wbudowane mechanizmy chroniące przed awarią pojedynczych komponentów lub serwerów zapewniają wysoką niezawodność pracy infrastruktury. System można też łatwo wdrożyć w modelu Active/Active w 2 lokalizacjach z replikacją synchroniczną.

Rozwiązanie jest już stosowane przez wielu klientów Cisco w Polsce. Niżej kilka przykładów praktycznych zastosowań Cisco HyperFlex.

Hyperflex dla rozwiązań bezpieczeństwa

Wdrożenie Cisco HyperFlex przez działy odpowiedzialne w firmach za bezpieczeństwo pozwala łatwo i szybko dostarczyć dedykowane zasoby bez skomplikowanego procesu utrzymania i zarządzania środowiskiem. W efekcie, pracownicy tych działów odzyskują czas niezbędny do efektywnego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów IT i reagowania na incydenty.

Cisco HyperFlex działa podobnie jak urządzenia appliance dedykowane do zabezpieczania systemu, ale pozwala na uruchomienie wielu, zwirtualizowanych modułów bezpieczeństwa na jednej platformie.

Moduły te można skalować, co gwarantuje ciągłość działania bez konieczności zwiększania liczby urządzeń sprzętowych w przypadku wzrostu obciążenia systemu.

Rozwiązanie HyperFlex obsługujące systemy bezpieczeństwa zostało docenione i zainstalowane przez wielu klientów Cisco w Polsce.

Wirtualny desktop Cisco VDI

Wdrożenia rozwiązań VDI na tradycyjnej infrastrukturze są z reguły długotrwałe. Do budowy takich środowisk przeznacza się najczęściej dedykowaną infrastrukturę zarządzaną za pomocą dedykowanych narzędzi. W efekcie takie rozwiązanie może generować zbędne koszty i komplikować pracę zespołów zajmujących się utrzymaniem zasobów IT.

Cisco VDI eliminuje wymienione niedogodności. Jego podstawowym elementem jest platforma Cisco HyperFlex uzupełniona o oprogramowanie do wirtualizacji desktopów np. VMware Horizon.

HyperFlex zapewnia elastyczność konfiguracji i skalowalność na żądanie. Wraz ze wzrostem ilości użytkowników lub ilości danych rozwiązanie można łatwo rozbudować bez konieczności wymiany infrastruktury, również o tradycyjną macierz. Cisco Hyperflex pozwala szybko i prosto zbudować rozwiązanie VDI, a przy tym kontrolować jego koszty i zasoby jakie pochłania.

Jakie są zastosowania platform hiperkonwergentnych

Infrastruktura dla systemów Operational Technology

Systemy OT to aplikacje i rozwiązania monitorujące i zarządzające procesy produkcji, obsługujące linie technologiczne w fabrykach, nadzorujące infrastrukturę w budynkach, kontrolujące cykl powstawania i życia produktów, a także czuwające nad bezpieczeństwem ludzi i maszyn.

Cisco Hyperflex to wydajna, łatwa w utrzymaniu platforma umożliwiająca uruchamianie aplikacji OT o wysokiej dostępności i niezawodności. Zapewnia elastyczną konfigurację i skalowalność zasobów na żądanie. Pozwala szybko i prosto zbudować rozwiązanie dla aplikacji kontrolujących procesy produkcyjne, udostępniających wirtualne desktopy VDI oraz przygotowujących środowisko na potrzeby systemów do obsługi automatyki budynkowej lub zwirtualizowanych systemów SCADA.

Platforma dla samorządów lokalnych

Informatyzacja administracji publicznej to ważne zadanie, które pozwala na skrócenie czasu wydawania decyzji, podniesienie efektywności pracy urzędników, i istotną poprawę wizerunku urzędów świadczących usługi dla obywateli.

Samorządy lokalne, odpowiadają na co dzień za organizację życia społeczeństwa na danym obszarze. Zajmują się organizacją edukacji, służbą zdrowia, gospodarką terytorialną, lokalnym transportem, zaopatrzeniem w wodę itd. We wszystkich tych dziedzinach bardzo ważną rolę odgrywają systemy informatyczne.

Wdrożenie Cisco Hyperflex ułatwia realizację tych wszystkich zadań umożliwiając łatwe, szybkie i bezpieczne dostarczenie zasobów IT, a jednocześnie uproszcza skomplikowany procesu utrzymania i zarządzania infrastrukturą IT. Rozwiązanie może być wykorzystane do uruchamiania systemów obsługi mieszkańców, GIS, realizacji zadań gospodarki komunalnej, wdrożenia systemu obiegu dokumentów i wielu innych.

Platformy dydaktyczne dla szkół i uczelni

Budowa i utrzymanie platformy laboratoriów wymaga doświadczenia, umiejętności i sporej ilości pracy. Bez dobrego rozwiązania wykładowcy mogą utonąć w ilości zadań niezbędnych do uruchomienia takiego środowiska, a jego awaria może spowodować duże problemy.

Dlatego dobrym rozwiązaniem może być wykorzystanie systemu hiperkonwergentnego, takiego jak Cisco HyperFlex wraz ze zintegrowanym oprogramowaniem do automatyzacji i zarządzania Cisco Intersight. Rozwiązanie to świetnie sprawdza się we wdrożeniach laboratoriów sieciowych, bezpieczeństwa, Matlab lub systemów VDI. Umożliwia dostarczanie pojedynczych maszyn wirtualnych lub ich zestawów z dedykowanymi sieciami na przykład na potrzeby laboratoriów LAMP lub bezpieczeństwa.

Infrastruktura odporna na kryzysy

Czasami pojawiają się niespodziewane zdarzenia, takie jak ostatnio pandemia COVID-19, która wymusiła zmianę organizacji pracy i przeniesienie wielu pracowników, również administratorów systemu IT do trybu pracy zdalnej.

Jeśli firma wdroży w takiej sytuacji system hiperkonwergentny, na przykład Cisco HyperFlex, zakłócenia powodowane przez kryzys mogą zostać istotnie zminimalizowane, a firma uniknie sparaliżowania działań biznesowych.

Wynika to z zastosowania zaawansowanych mechanizmów pozwalających na automatyzację typowych procedur oraz funkcji programowego sterowania systemem. Istotnie ułatwiają one zdalne zarządzanie infrastrukturą pozwalając na utrzymanie jej niezakłóconego funkcjonowania nawet w czasach kryzysu.

Strona HX

https://www.cisco.com/c/pl_pl/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex

Webinar na żądanie: Cisco Talks

https://www.facebook.com/CiscoPoland

https://www.linkedin.com/posts/cisco_cisco-datacenter-webinar-activity

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200