Jakie inwestycje IT zamierzają zrealizować polskie firmy w 2020 roku?

Z raportu opublikowanego przez S&T, HPE i Infor wynika, że polskie przedsiębiorstwa w latach 2020-2021 będą inwestować przede wszystkim w informatyzację procesów logistycznych i obsługę realizacji sprzedaży.

Raport „Dojrzałość technologiczna polskich firm” powstał w oparciu o badanie opinii menedżerów w polskich przedsiębiorstwach. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę IDG we wrześniu i październiku 2019 roku. Wzięło w nim udział 251 firm zatrudniających co najmniej 100 osób.

Na liście priorytetów znajdują się także kwestie bezpieczeństwa, ochrony informacji oraz analityki. Z przeprowadzonego badania polskich firm wynika, że

Zobacz również:

blisko 40% menedżerów średniego i wyższego szczebla zadeklarowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat ich firmy zainwestują w cyfryzację logistyki, realizacji sprzedaży, a także w poprawę poziomu bezpieczeństwa i ochrony informacji.

Niewiele mniej respondentów jako najważniejszy obszar planowanej informatyzacji wskazało analitykę (32%), oraz finanse (31%). Co czwarta firma zamierza też przeznaczyć środki na inwestycje w zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji.

A oto kolejne obszary, które chcą informatyzować polskie firmy: 15% badanych zapowiedziało inwestycje w informatyzację zarządzania zasobami ludzkimi; 18% respondentów wskazało, że ich firmy będą inwestować w obsługę klienta; 15% jako najważniejszy obszar inwestycji w cyfryzację wskazało zarządzanie zasobami ludzkimi; 14% badanych menedżerów jako obszar planowanej informatyzacji wymieniło marketing; 12% respondentów wskazało obszar utrzymania ruchu i zarządzania majątkiem.

A jakie będą budżety inwestycyjne polskich firm w 2020 roku? Ponad połowa (52%) polskich firm deklaruje posiadanie budżet na inwestycje w technologie IT poniżej 1 mln zł. 16% przedsiębiorstw zapowiada wydatki na poziomie od 1-3 mln zł, 9% w wysokości 3-5 mln zł, a 6% od 5 do 10 mln zł. Budżet inwestycyjny w na poziomie powyżej 10 mln zł deklaruje 17% firm.

Ostatnie dane o rosnącej inflacji i zwiększającej się presji płacowej wskazują, że rodzime przedsiębiorstwa będą musiały w znacznie większym niż dotychczas stopniu skoncentrować się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. To jedyny sposób na utrzymanie efektywności kosztowej, a tym samym swojej konkurencyjności na rynku”, mówi Maurycy Pałkiewicz, Członek Zarządu S&T.

Z kolei Adam Tomczak (Central Europe SMB Sales Leader w Hewlett Packard Enterprise) komentuje, “Obok możliwości finansowych, wyzwaniem dla polskich firm jest także weryfikacja stanu posiadania określonych rozwiązań technologicznych i możliwości ich integracji z nowymi, a także podjęcie próby oszacowania oczekiwanego zwrotu”.

Źródło: S&T Poland


TOP 200