Jaka będzie przyszłość biur?

Gdy otwierają lub rozważają ponowne otwarcie biur, starają się podjąć decyzję związaną z optymalnym modelem działania – czy wrócić do dawnej rutyny pracy na miejscu, czy wprowadzić model hybrydowy. W praktyce może to oznaczać odejście pracowników lub tez zwiększenie produktywności i sukces biznesowy.

Jaka będzie przyszłość biur?

Fot. Pixabay

W ciągu ponad 18 miesięcy trwania pandemii, plany korporacji dotyczące otwarcia drzwi biur były wielokrotnie przekładane, a większość organizacji przesunęła planowane daty ponownego otwarcia - wiele z nich do przyszłego roku. Pomimo prób i błędów, większość firm powoli zdaje sobie sprawę, że hybrydowe środowisko pracy - niektórzy pracownicy w biurze, inni w domu - stanie się trwałą rzeczywistością.

Jednak niektóre firmy upierają się przy powrocie do miejsca pracy sprzed COVID-19. Na przykład, dział wydawniczy Hearst - który wydaje gazety takie jak San Francisco Chronicle i magazyny takie jak Cosmopolitan i Good Housekeeping - nakazuje powrót do biura. W odpowiedzi pracownicy złożyli w zeszłym tygodniu skargę o stosowanie nieuczciwych praktyk pracowniczych w National Labor Relations Board.

Zobacz również:

Podczas gdy niektórzy liderzy korporacyjni okazują niechęć wobec ewoluowania modelu pracy w obawie, że zagrozi to biznesowi, nowe dane - według firmy badawczej Gartner - pokazują, że powrót do starych sposobów jest bardziej ryzykowny niż wymyślanie kultury biurowej na nowo.

W obliczu dużej liczby ofert pracy i niedoboru pracowników, większość organizacji po prostu nie może stawiać takich wymagań - twierdzą badacze. Pracownicy bardziej niż kiedykolwiek koncentrują się na znalezieniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Według Gartnera, tylko około 15% pracowników chce pracować w pełnym wymiarze godzin w środowisku biurowym. Jeśli organizacja powróciłaby do pracy w pełnym wymiarze godzin, ryzykowałaby utratę nawet 39% swoich pracowników, według badania Gartner Hybrid Workplace z 2021 roku, opublikowanego we wrześniu.

„[Pracownicy], patrząc ogólnie, naprawdę zdystansowali się i przewartościowali swoje priorytety życiowe oraz sposób, w jaki myślą o pracy, zdrowiu, rodzinie i innych kwestiach", powiedział Graham Waller, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner. „Istnieje wiele możliwości w wojnie o talenty - zwłaszcza w USA, gdzie odnotowuje się rekordowe liczby ofert pracy.

„Niektóre organizacje, w tym Google, twierdzą, że teraz można pracować z dowolnego miejsca" - dodaje Waller.

Szczególnie w dziedzinach związanych z technologią, pracodawcy oferują większe wynagrodzenia, bonusy za podpisanie umowy oraz elastyczność pracy, starając się sprostać wymogom rynku.

Amy Loomis, Dyrektor ds. Badań nad Przyszłością Pracy w firmie badawczej IDC, powiedziała, że niektóre zasady, które nie sprawdzają się w organizacjach, to nieelastyczny styl zarządzania i powszechne nakazy, aby wszyscy pracownicy wracali do biura w określonym terminie.

„Niektóre firmy określają liczbę dni w tygodniu spędzanych w biurze, ale przynosi to gorszy skutek gdy są to po prostu statyczne zasady, a nie dni przeznaczone na współpracę" - powiedział Loomis. Podsumowując: pracownicy szukają zaangażowania ponad polityką, a firmy odchodzą od modelu "jedno rozwiązanie pasuje wszystkim" na rzecz bardziej dynamicznych i granularnych sposobów wykorzystania czasu w biurze.

M. Victor Janulaitis, dyrektor generalny firmy konsultingowej Janco Associates, powiedział, że pracownicy pracujący w domu nie są zadowoleni z perspektywy konieczności powrotu do dojazdów do pracy.

Nawet bez nowych danych Janulaitis zaobserwował anegdotycznie pewne kluczowe trendy w branży. Podczas pandemii ogólna wydajność pracowników znacznie wzrosła, jednak wymuszone 18 miesięcy temu przejście na pracę zdalną zahamowało niektóre działania biznesowe.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i umowy o poziomie usług (SLA) nie były spełniane przez wiele funkcji IT. Czas oczekiwania na połączenie był (i nadal jest) wydłużony. Zapotrzebowanie na personel w działach obsługi i pomocy technicznej było ograniczone. „Szczekanie psów i głośne dźwięki w tle wpływały na 'profesjonalny wizerunek' stanowisk serwisowych" - powiedział Janulaitis.

„Ponieważ wielu informatyków pracowało w domu przez ostatnich kilka miesięcy, część z nich nie znała możliwości związanych ze szkoleniami. Przed pandemią środowisko pracy w biurze skłaniało wielu profesjonalistów do wnioskowanie o szkolenia" - powiedział Janulaitis. „To nie zdarzało się tak często w środowisku pracy z domu".

Większość organizacji - aż 85% - działa obecnie w oparciu o hybrydowy model pracy. Wyjątki dotyczą raczej firm, w przypadku których konieczna jest fizyczna obecność, takich jak tradycyjne sklepy oraz hale produkcyjne. Niektóre stanowiska techniczne wymagają również obecności pracowników na miejscu w celu rozwiązywania problemów związanych z centrami danych, takich jak problemy z bezpieczeństwem, awarie sprzętu lub jego modernizacja.

Nawet przy wprowadzaniu hybrydowego środowiska pracy, organizacje powinny zachować elastyczność i nie nalegać na pracowników, aby byli na miejscu przez określoną liczbę dni w tygodniu lub w określone dni tygodnia, twierdzi Waller.

„Planowano, że pracownicy będą przychodzić przez trzy dni w tygodniu, np. w poniedziałek, środę i piątek, ale pracownicy bardzo się temu sprzeciwiali, nawet odchodzili z pracy" - mówi Waller. „Widzimy już takie przypadki. Wiele organizacji modyfikuje i ewoluuje swoje plany".

W tym roku 83% przedsiębiorstw spodziewa się wzrostu popytu ze strony klientów na cyfrowe produkty i usługi, a 65% członków zarządów firm chce przyspieszyć cyfrową transformację, sygnalizując chęć finansowania i inwestowania w technologie, które umożliwiają hybrydowe możliwości, według Gartnera.

Organizacje nie powinny jednak na tym poprzestać. Powinny również rozwijać swoje myślenie o autonomii pracowników, pozwalając im na wybór, kiedy przyjdą do biura lub będą pracować zdalnie. Pracownicy zaangażowani w pracę, która nie wymaga interakcji twarzą w twarz ze współpracownikami - mogą ją wykonywać z dowolnego miejsca.

Waller twierdzi, że kadra zarządzająca ma wyjątkową okazję, aby odejść od modelu pracy skoncentrowanego na lokalizacji, zaprojektowanego w oparciu o ograniczenia epoki przemysłowej, i przeprojektować pracę w oparciu o model skoncentrowany na człowieku, aby przyciągnąć talenty ery cyfrowej i mieć lepsze wyniki biznesowe. „Nie skupiaj się tylko na tym, ile czasu spędzają w biurze i w domu, ale zastanów się, jak na nowo wymyślić samą pracę w oparciu o ludzi. Lokalizacja jest kwestią drugorzędną".

Według badania Gartnera, w przypadku pracowników wiedzy dokonujących przejścia z projektowania biurocentrycznego na humanocentryczne:

  • 44% wskazało na zmniejszenie zmęczenia pracowników;
  • 45% wskazało, że zwiększyłoby to ich zamiar pozostania w firmie;
  • 28% stwierdziło, że zwiększy to ich wydajność.

Na przykład, w myśleniu menedżerskim następuje zmiana polegająca na odejściu od scentralizowanych decyzji na rzecz podejmowania decyzji w sieci peer-to-peer, co zmniejsza wąskie gardła i oszczędza czas w środowisku hybrydowym. Ponieważ praca hybrydowa nadal się rozwija, usunięcie tradycyjnej roli menedżera może prowadzić do większej wydajności.

Według Gartnera, do 2024 roku 30% zespołów korporacyjnych nie będzie miało szefa z powodu samokierującej się i hybrydowej natury pracy. Osiągnięcie tego celu wymaga eksperymentowania, nauki i iteracji. Ale rezultatem może być lepsza wydajność, innowacyjność i sprawiedliwość w miejscu pracy.

W niektórych branżach działania poczynione w kierunku cyfrowej transformacji podczas pandemii mogą zostać zaprzepaszczone, gdy świat powróci do nowej normalności. Na przykład, według McKinsey & Company, firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem, wykorzystanie telemedycyny, czyli zdalnego kontaktu z pracownikami służby zdrowia, wzrosło 38-krotnie w porównaniu z poziomem wyjściowym sprzed epidemii COVID-19. Są tacy, którzy uważają, że te korzyści mogą wyparować, ponieważ firmy ubezpieczeniowe mogą zacząć wymagać więcej wizyt osobistych, gdy pandemia osłabnie.

Loomis z IDC uważa, że nadal nie wiadomo, czy firmy będą próbowały powrócić do środowisk pracy sprzed pandemii.

Decyzja o pracy w modelu hybrydowym w dużej mierze zależeć będzie od szerszej kultury organizacyjnej i apetytu przedsiębiorstwa na wspieranie nowych sposobów angażowania zarówno klientów, jak i pracowników. Obecnie jednak, połączenie doświadczeń pracowników i klientów „zdecydowanie wskazuje na utrzymanie standardów zaangażowania zawodowego, które są napędzane cyfrowo, ponieważ nasze życie osobiste funkcjonuje w ten sposób" - powiedział Loomis.

Dla organizacji, które jeszcze nie obrały kursu na cyfrową transformację lub robią to z trudem, pokusa powrotu do tradycyjnych metod pracy będzie silna.

„Jest to okazja, aby wykorzystać postęp, ale wymaga to kompleksowego zestawu zmian w całym ekosystemie" - powiedział Loomis.

W opiece zdrowotnej, na przykład, nie tylko wygoda telemedycyny wymaga akceptacji ze strony pacjentów i lekarzy; aby transformacja cyfrowa mogła się przyjąć, potrzebne są również firmy ubezpieczeniowe, systemy billingowe i przepisy prawne.

„Ogólnie rzecz biorąc, sądzę, że stopień, w jakim elastyczność miejsca pracy będzie się utrzymywać, będzie zależał od dwóch kluczowych czynników: pierwszym jest cyfrowa dojrzałość organizacji do utrzymania hybrydowych sposobów pracy w czasie i na skalę (nie tylko zdalnie lub na miejscu), a drugim stopień, w jakim branża i [poszczególne] instytucje mają apetyt na przyjęcie tego podejścia pod względem kulturowym" - powiedział Loomis. „Pojawią się czynniki zewnętrzne, takie jak konkurencja o największe talenty, które nieuchronnie przechylają szalę".

Artykuł pochodzi z Computerworld.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200