Jak stworzyć rozwiązanie multi-cloud?

Dużo się mówi o różnorodności chmur, fragmentacji i wielopłaszczyznowym zróżnicowaniu... ale tak naprawdę powinniśmy wiedzieć, jakiego rodzaju miernika używa rynek, aby określić, jak daleko sięga rewolucja chmurowa - i jak w ogóle powinniśmy podchodzić do wdrażania rozwiązań wielochmurowych?

Jak stworzyć rozwiązanie multi-cloud?

Shutterstock

Przedsiębiorstwa korzystają z chmury obliczeniowej. W rzeczywistości większość organizacji korporacyjnych (a także małych i średnich przedsiębiorstw), które korzystają z zalet elastyczności i kontroli, jakie daje przetwarzanie oparte na usługach i pomocnicze funkcje danych, korzysta z więcej niż jednego rodzaju, odmiany lub instancji chmury obliczeniowej.

Oczywiście mówimy tu o chmurze typu multi-cloud. Jest to wdrażanie usług od więcej niż jednego dostawcy usług w chmurze (Cloud Services Provider, CSP), co z reguły może również oznaczać wybór różnych optymalizacji chmury od każdego CSP.

Nie jest to jednak opowieść o tym „czym różnią się od siebie chmury?” - ta historia została już szeroko opowiedziana; możemy już przeczytać wszystko o chmurze publicznej, prywatnej, hybrydowej, multi, poly i armadillo. Uwaga spoiler: nie ma chmury pancernika, proszę jej nie szukać, przynajmniej jeszcze nie teraz.

Idźmy dalej. Musimy się dowiedzieć, jakiego rodzaju miernika używa rynek, aby powiedzieć nam, jak daleko sięga rewolucja chmurowa i jak w ogóle powinniśmy podchodzić do wdrażania rozwiązań wielochmurowych (multi-cloud)?

Miernik multi-cloud

Firma Wanclouds, specjalizująca się w chmurze SaaS, podobnie jak wiele innych firm, wskazuje na ogólne trendy związane z chmurą obliczeniową. Firma jest partnerem wdrożeniowym AWS, Google Cloud i IBM Cloud, a swoje doświadczenie w tej dziedzinie wykorzystała do opracowania prognozy „2022 Cloud-Native Trends Outlook”, przeprowadzając w IV kwartale 2021 r. ankietę wśród 416 decydentów IT z USA i Wielkiej Brytanii.

Firma Wanclouds odnotowała, że 84% decydentów IT przyznaje się do korzystania obecnie z więcej niż jednej platformy chmury. Najczęściej twierdzą oni, że korzystają z dwóch (29%) lub trzech (19%) platform chmurowych.

Podejście oparte na wielu chmurach ma oczywiście wiele zalet. Przede wszystkim firmy mogą skupić się na wykorzystaniu najlepszego środowiska chmurowego dla konkretnych potrzeb każdego obciążenia. Jednak prawdopodobnie najczęściej wymienianym przez szefów działów IT powodem jest unikanie uzależnienia od dostawcy.

Problem związany z wieloma chmurami

Jednak stwierdzenie, że dwie trzecie, trzy czwarte, a w tym przypadku 84% firm korzysta z wielu chmur, nie jest ani postępowe, ani rewolucyjne. Wiemy, że tak się dzieje. Bardziej wnikliwa może być wiedza o tym, jaki jest efekt domina związany z „koniecznością” korzystania z chmury wielochmurowej.

Dyrektor generalny firmy Wanclouds Faiz Khan wyjaśnia, że wielu klientów, z którymi rozmawia, buduje wielo- i hybrydowe środowiska chmurowe, ale coraz częściej napotykają na dłuższe terminy realizacji projektów i potrzebę większych budżetów. Większość firm zazwyczaj podaje, że migracja pojedynczej aplikacji do chmury trwa od jednego do dwóch miesięcy, ale w przypadku chmury wielochmurowej ta sama migracja zajmuje nawet sześć miesięcy. W tych drugich, bardziej złożonych scenariuszach, spirala kosztów chmury po migracji i zamieszanie związane ze złożonością systemu rozliczeniowego są powszechne. „Nasz zespół regularnie słyszy o trudnościach związanych z nieoczekiwanymi kosztami chmury od organizacji różnej wielkości i z każdej branży” - powiedział Khan.

„Zespoły IT czują się bezradne wobec ukrytych opłat i braku widoczności chmury w całej firmie w systemach rozliczeniowych ich platform. Te nowe dane pokazują, jak powszechne są te problemy i sugerują, że dostawcy usług w chmurze mają jeszcze wiele do zrobienia, aby zapewnić użytkownikom doświadczenia, które spełniają zmieniające się potrzeby ich klientów” - dodał dyrektor generalny Wanclouds.

Transformacja migracji w chmurze

Ryzykując użycie zbyt wielu terminów z branży technologicznej w jednym zdaniu, wydaje się jasne, że migracja do chmury wymaga transformacji.

Oczywiście podjęcie decyzji o wdrożeniu strategii chmury wielochmurowej jest trudne. Począwszy od decyzji o podjęciu podróży w kierunku chmury, poprzez określenie wymagań, położenie fundamentów, aż po identyfikację i wdrażanie aplikacji i usług w środowisku chmury, proces ten wymaga solidnej strategii i bezbłędnego wykonania, aby odnieść sukces.

Takiego zdania jest Hamilton Yu, dyrektor generalny Taos, firmy zajmującej się migracją chmur i modernizacją aplikacji, która obecnie działa pod parasolem IBM. „Pomimo rosnącej popularności strategii chmurowych, są one postrzegane raczej jako opcja, którą dobrze jest mieć, niż jako opcja transformująca biznes” - powiedział Yu. „Korzyści płynące z takiego wdrożenia znacznie przewyższają wszelkie obawy, jakich może obawiać się organizacja. Ważne jest jednak, aby odpowiednio zaplanować i starannie rozważyć opcje, aby w pełni wykorzystać możliwości środowiska wielochmurowego”.

Zespół doradców z firmy Taos twierdzi, że prawdziwe środowisko wielochmurowe jest zaprojektowane w taki sposób, aby aplikacje i usługi były wdrażane w różnych zasobach przy użyciu istniejącej sieci do obsługi tras między lokalizacjami.

Jak już sugerowaliśmy, taki format wdrożenia pozwala organizacjom wykorzystać mocne strony różnych CSP w celu zaspokojenia potrzeb związanych z konkretnym zbiorem danych lub aplikacją. Umożliwia on również firmom wybór pomiędzy lokalizacjami chmury w celu uzyskania lepszej wydajności, spełnienia wymagań związanych z geograficzną rezydencją lub zapewnienia ciągłości działania.

W rzeczywistości multi-chmura często po prostu pomaga uniknąć uzależnienia od dostawcy, a więc jak to robimy?

7 kroków do multi-cloud

Yu i jego zespół przedstawiają siedem kroków do migracji do chmury wielochmurowej, które mogą pomóc firmom w każdej branży w osiągnięciu postępu. W skrócie można je podsumować następująco:

• Racjonalizacja wymagań - Należy zebrać zarówno wymagania biznesowe, jak i technologiczne, a następnie opracować drzewo decyzyjne, biorąc pod uwagę, który CSP może rozwiązać poszczególne wymagania.

• Tworzenie łączności - przed pierwszym wdrożeniem aplikacji lub usługi należy opracować globalną strategię sieciową w celu zarządzania łącznością między chmurami.

• Skuteczna widoczność - Zaprojektuj rozwiązania, które działają między chmurami, aby zapewnić widoczność bezpieczeństwa za pomocą narzędzi skanujących w celu identyfikacji nieprawidłowo skonfigurowanych zasobów i usług w chmurze.

• Dobre zarządzanie - Należy zbudować system zarządzania, aby wprowadzić spójność i porządek w środowisku, które w przeciwnym razie byłoby zdezorganizowane.

• Gruntowne szkolenia - nie każdy administrator będzie znał każdą chmurę, dlatego należy zaoferować szkolenia umożliwiające zarządzanie całym środowiskiem wielochmurowym bez względu na ograniczenia w zakresie umiejętności.

• Pełna automatyzacja - Podczas automatyzacji wdrożeń w wielu chmurach należy nalegać na narzędzia, które działają we wszystkich CSP, takie jak Terraform, które oferują spójny mechanizm wdrażania infrastruktury i dostarczania usług.

• Omówienie harmonogramu - Należy ściśle współpracować z zespołem finansowym w celu przeanalizowania całkowitego kosztu wdrożenia strategii obejmującej wiele chmur i ustalenia, co nastąpi najpierw.

Pośpiech we wdrażaniu strategii chmury obliczeniowej spowoduje nieefektywność, przeróbki, a w niektórych przypadkach całkowitą wymianę wykonanej pracy.

Powyższa siedmiopunktowa lista prawdopodobnie nie jest wyczerpującą i bezpieczną listą kontrolną, która będzie miała zastosowanie do każdej podróży w chmurze, gdy tylko wystartuje, ale jest to prawdopodobnie całkiem niezły zestaw filarów, na których można zacząć naszą podróż do świata chmur.

Źródło: IDG Connect

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200