Jak studenci korzystają z AI?

Od czasu uruchomienia rozwiązania ChatGPT w listopadzie 2022 r., rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji jest coraz bardziej powszechnym tematem w sektorze edukacji, wywołując debaty na temat jej korzyści i potencjalnych nadużyć.

Fot. Blue Planet Studio/Shutterstock

Chcąc dowiedzieć się więcej o tym, jak studenci wykorzystują ChatGPT podczas studiów, The Knowledge Academy przeprowadziła ankietę wśród 2000 brytyjskich studentów, aby określić, ilu studentów korzysta z ChatGPT, i do czego najczęściej to rozwiązanie wykorzystuje.

ChatGPT jest najczęściej używany przez studentów studiujących prawo cyfrowe (digital law) i uczęszczających kursy prawnicze, przy czym prawie trzy czwarte (72%) respondentów twierdzi, że korzysta z bota. Na drugim miejscu znalazło się 68% osób studiujących psychologię, filozofię, religioznawstwo i język angielski, które również korzystały z ChatGPT podczas studiów.

Zobacz również:

  • Największe problemy sztucznej inteligencji od OpenAI
  • Sam Altman dołącza do Microsoftu
  • Sztuczna inteligencja zmieni sektor finansów i ubezpieczeń

Informatyka, jak i nauki polityczne znalazły się na trzecim miejscu, z dwiema trzecimi (66%) respondentów na tych kierunkach, którzy stwierdzili, że używają ChatGPT w swoich studiach.

Zgodnie z wynikami badań, przygotowanie do egzaminów, takie jak rozwiązywanie testów, jest najczęstszym powodem korzystania z ChatGPT (34% wskazań).

Jedna trzecia (33%) studentów uniwersytetów ujawniła również, że używa bota do sprawdzania pisowni i gramatyki, burzy mózgów i tworzenia pomysłów, pisania e-maili lub planowania harmonogramów nauki.

Jedna trzecia (33%) studentów uniwersytetów twierdzi, że korzysta z ChatGPT kilka razy w roku, a nieco mniej niż jedna trzecia (32%) używa bota kilka razy w tygodniu.

Co ciekawe, nieco ponad jedna dziesiąta (13%) studentów przyznaje, że korzysta z ChatGPT codziennie podczas studiów.

Teoretycznie bot jest w stanie pomóc wyodrębnić kluczowe fakty i argumenty ze źródeł, jednak niektórzy twierdzą, że narzędzie może fabrykować treści, co sprawia, że ważne jest, aby osoby korzystające z niego zawsze niezależnie weryfikowały swoją pracę.

Pojawiły się jednak spekulacje na temat tego, czy algorytmy sztucznej inteligencji są szkolone na nieobiektywnych danych, co ujawnia dylematy etyczne.

Martha Folkes, Head of Apprenticeships w The Knowledge Academy mówi: "Rozpowszechnienie sztucznej inteligencji rośnie w ostatnim czasie i wywołało wiele debat wśród studentów w sektorze edukacji. W związku z niedawnymi doniesieniami o dyskwalifikacji pracy studentów z powodu plagiatu związanego z korzystaniem z ChatGPT, ważne jest, aby uczniowie upewnili się, że nie używają go nadmiernie lub w jakikolwiek sposób, który może wpłynąć na ich wyniki lub legalność ich własnej pracy.

ChatGPT został jest przydatny do znajdowania pomysłów, organizowania, planowania i analizowania tekstu. Może to przynieść korzyści, pomagając uczniom w organizowaniu planów nauki i metod poprawiania. Jednak nadal kluczowe jest, aby uczniowie ćwiczyli swoje własne zdolności w kierunku kreatywności, krytycznego myślenia i analizowania w jak największym stopniu, a ludzka kreatywność nadal ma duże znaczenie we wszystkich obszarach nauki. Pomocne dla instytucji edukacyjnych może być zatem wykorzystanie ChatGPT w konkretnych dyscyplinach i przepisach, aby pomóc uczniom poznać najlepsze sposoby korzystania z bota oraz zadania lub metody, których należy unikać".

Źródło: The Knowledge Academy

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200