Jak przyspieszyć rozwój technologii chmurowych?

Najnowszy raport McKinsey&Company poświęcony technologiom chmurowym zawiera niepokojące informacje na temat Polski - dzieli nas przepaść od światowych liderów cloudu. Sytuację mogą zmienić takie inicjatywy, jak ta podjęta ostatnio przez Politechnikę Łódzką - uczelnia nawiązała współpracę z firmą HackerU, która specjalizuje się w EdTech. Terminem tym określa się kombinację takich narzędzi IT jak oprogramowanie i sprzęt oraz metodyk pedagogicznych, co ma zwiększyć efektywność nauczania.

Foto: Dom Fou/Unsplash

Profesor Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, podpisał 18 listopada umowę o współpracy z HackerU. Instytucje oferować będą wspólnie program szkoleniowy z zakresu cloud computing, który będzie jednym z pierwszych tego typu kompleksowych programów kształcenia specjalistów na polskim rynku.

A w dziedzinie tej jest dużo do zrobienia, ponieważ polskie firmy wdrażają chmurę na 1,5-krotnie niższym poziomie niż średnia w Europie Środkowo-Wschodniej. Z chmur korzystamy głównie w aplikacjach biurowych i oprogramowaniu do współpracy typu CRM. Najczęściej – w firmach w sektorze teleinformatyki (64%) i mediów (46%). Najrzadziej – w hotelarstwie i gastronomii (15%), budownictwie (17%) i handlu (20%).

Zobacz również:

  • Najlepsi partnerzy HPE nagrodzeni
  • Intel rozwija razem z chińskimi firmami procesory sieciowe kolejnej generacji
  • KE potwierdza, że dane wymieniane między Europą i Koreą Południową są bezpieczne

Tymczasem już na pierwszych stronach opublikowanego z końcem października raportu "Chmura 2030. Jak wykorzystać jej potencjał i przyspieszyć wzrost w Polsce" czytamy: “Upowszechnienie chmury w polskich firmach i instytucjach publicznych może przynieść dodatkowe 4% PKB w roku 2030, czyli 121 mld złotych rocznie”. By to osiągnąć jako kraj powinniśmy ponad dwukrotnie zwiększyć tempo wdrożenia technologii chmurowych.

„Aby rzeczywiście dostosować się do zmian, które niesie za sobą transformacja cyfrowa i odnieść sukces jako kraj, o odpowiednią edukację powinniśmy zadbać już teraz. Deficyt odpowiednio wykwalifikowanych pracowników to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją firmy chcące wdrożyć rozwiązania chmurowe. Wspólnie z Politechniką Łódzką chcemy kształcić specjalistów zgodnie z potrzebami zmieniającego się rynku pracy”, komentuje Marek Gajewski, prezes HackerU Polska.

Z kolei profesor Krzysztof Jóźwik podkreśla, „Jesteśmy uczelnią, w której szeroko pojęte technologie informatyczne są jednym z wiodących nurtów w zakresie kształcenia i nauki, a także praktycznych działań we współpracy z firmami. Doskonale zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób najnowsze technologie determinują rozwój i przyszłość, naszą osobistą i globalną. Doceniając rolę edukacji, chcemy być liderem w dostępie do szkoleń odpowiadających na pilne potrzeby gospodarki. Takie możliwości, szczególnie w zakresie cyfryzacji, otwiera umowa podpisana z firmą HackerU”.

Program szkoleniowy organizowany w ramach współpracy Politechniki Łódzkiej i HackerU będzie prowadzony zdalnie, a od przyszłych uczestników nie będzie wymagać się wcześniejszego doświadczenia w branży IT ani ukończonych studiów. Zapisy ruszą już na początku nowego roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200