Jak pracodawcy szukają pracowników

W sprawie skuteczności sposobów szukania kandydatów do pracy opinie są podzielone. Spośród podanych w badaniu Computerworlda sześciu ścieżek pozyskiwania pracowników każda z ankietowanych firm wybrała przynajmniej dwie, a większość korzysta z trzech.

Jak pracodawcy szukają pracowników
Najpopularniejszą formą poszukiwania pracowników jest system poleceń – do korzystania z tej metody przyznaje się 82% ankietowanych. Niewiele mniej, bo 79%, wykorzystuje ogłoszenia w serwisach rekrutacyjnych. 43% firm za najbardziej skuteczną metodę uważa prowadzenie zakładki rekrutacyjnej na własnej stronie internetowej oraz korzystanie z serwisów społecznościowych o charakterze profesjonalnym. Mniejszym zaufaniem cieszą się konferencje i warsztaty (12%). Najrzadziej ankietowani korzystają z agencji pośrednictwa pracy.

Wśród sposobów, które nie zostały podane w ankiecie, dwóch pracodawców wskazało targi pracy i współpracę z uczelniami. Tylko jedna z ankietowanych firm zadeklarowała, że dysponuje własną bazą specjalistów, a jeden z badanych podejmuje innowacyjne działania employer branding. Jedna z firm zaznaczyła, że korzysta z biuletynów BIP.

Pracownik poznaje firmę

Proces rekrutacji daje kandydatowi okazję zorientowania się, z jaką organizacją ma do czynienia i jakie mogą być jego oczekiwania dotyczące ścieżki kariery i warunków pracy. „Dobrą metodą weryfikacji potencjalnego pracodawcy jest networking. W niektórych przypadkach to wręcz najlepsze narzędzie. Świetnie sprawdza się u przedstawicieli wąskich specjalizacji IT lub w mniejszych grupach zawodowych, takich jak: środowiska inżynierów oprogramowania, sieciowców, konsultantów ERP” – zauważa Justyna Mirska, lider zespołu w agencji doradztwa personalnego Experis IT, specjalizująca się w rekrutacji w obszarach IT.

Ważnym elementem jest panująca podczas rozmowy kwalifikacyjnej atmosfera. To, czy spotkanie jest nastawione na poznanie jego osobowości, postawy, tego, czy dopasuje się do kultury firmy i czy będzie się w niej czuł dobrze. Rozmowa to moment, w którym kandydat może zadać wiele pytań. Będą one działały na jego korzyść – sygnalizuje zaciekawienie firmą, rozwiązaniami, a także swoje zaangażowanie. To sposób na zdobycie dodatkowych informacji. Warto dowiedzieć się, jak wygląda struktura działu, do którego prowadzona jest rekrutacja, jaka jest wielkość zespołu, do kogo będzie raportować. W przypadku korporacji mamy do czynienia z zespołami rozproszonymi. To należy sprawdzić wcześniej.

„Środowisko informatyków jest bardzo chłonne na wiedzę i oczekuje od pracodawcy wsparcia w rozwoju zawodowym” – zauważa Justyna Mirska. Przed podjęciem decyzji o wyborze pracodawcy warto, by kandydat „sprawdził, czy w firmie obowiązują sformalizowane ścieżki rozwoju, jakie są kryteria awansów, czy możliwe są zmiany pracy w obrębie poszczególnych działów. Jeśli rozmawiamy z organizacją istniejącą na rynku od wielu lat, pracodawca jest przygotowany na nasze pytania i udzieli jasnych, obszernych odpowiedzi. W przypadku mniejszych firm lub tzw. start up-ów możemy napotkać większy problem. Należy pytać o plany długofalowe, nastawienie pracodawcy do rozwoju pracowników. Warto wcześniej dokładnie sprawdzić informacje na temat firmy” – doradza przedstawiciel Experis IT.

Specjaliści zawsze w cenie
Joanna Duliban, koordynator ds. rozwoju zawodowego, Qumak SA

Sytuacja na rynku sprawia, że klienci oczekują od integratorów IT kompleksowych rozwiązań. Muszą zatrudniać wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, którzy będą potrafili realizować wdrażane projekty na najwyższym poziomie. Qumak wśród kandydatów do pracy poszukuje osób, które posiadają dużą wiedzę specjalistyczną. Ponadto rekrutowani są absolwenci kierunków technicznych, którzy stanowią wsparcie dla bardziej doświadczonych osób.

Jako integratorowi IT szczególnie zależy nam na pracownikach specjalizujących się w zakresie: architektury rozwiązań systemowych, zagadnień integracji systemów IT, koncepcji SOA, technologii bilansowania obciążeń i zarządzania centrami danych, wirtualizacji, analizy wymagań funkcjonalnych, nowoczesnych języków programowania oraz profesjonalnego prowadzenia projektów o budżetach na poziomie 50–100 mln zł. Głównie wśród absolwentów studiów technicznych poszukujemy osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje i dla których nowe technologie to nie tylko praca, ale i pasja. W ramach przyjętej na początku 2013 r. strategii biznesowej kładziemy nacisk na kompleksowe rozwiązania – począwszy od infrastruktury, poprzez sprzęt, aż po oprogramowanie. Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom klientów, a do osiągnięcia tego celu niezbędna jest odpowiednia kadra.

W procesie rekrutacji zwracamy uwagę na wykształcenie kierunkowe, jednak z naszego punktu widzenia to umiejętności i doświadczenie są kluczem do sukcesu, dlatego funkcjonuje u nas rozbudowany system wewnętrznego networkingu. Oprócz wiedzy merytorycznej ważne są tzw. kompetencje miękkie potencjalnych pracowników. Zwracamy uwagę, czy dana osoba ma rozwinięte umiejętności komunikowania się i czy potrafi pracować zespołowo. Istotne jest nastawienie na osiąganie celów i wysoki poziom motywacji. Dlatego na podstawie wieloletnich doświadczeń stworzyliśmy dla poszczególnych stanowisk zestawy kluczowych kompetencji, które są jednym z kryterium wyboru w trakcie rekrutacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200