Jak podzielić spółkę i system

W 2007 roku rozdzielono w Karpackiej Spółce Gazownictwa działalność związaną z przesyłem gazu, od jego sprzedaży. Konieczny był również odpowiedni podział funkcjonalności stosowanego od 4 lat systemu IT wraz z bazami danych.

Zgodnie z zaleceniami władz Unii Europejskiej, działalność przedsiębiorstw energetycznych w obrębie technicznej dystrybucji gazu musi być prowadzona niezależnie od usług obrotu. W związku z tym podział organizacyjny Karpackiej Spółki Gazownictwa (KSG), podobnie jak i innych podmiotów w Polsce, nastąpił w połowie 2007 r. W efekcie powstały dwa niezależne podmioty - złożony z ośmiu zakładów gazowniczych Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego i spółka handlowa, stanowiąca oddział Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Obie firmy świadczą usługi, ale na rzecz tych samych klientów. Odbiciem podziału działalności KSG musiały być również zmiany w architekturze i funkcjonalności systemu MeGaz, który wcześniej integrował całą działalność biznesową spółki.

Podstawowym elementem ewidencjonowanym w systemie jest unikalny numer klienta. Do niego przypisane są wszelkiego rodzaju dane personalne, odczyty i informacje pochodne - dane billingowe czy prognozy. W związku z tym koniecznością, a zarazem jednym z ważniejszych problemów, który musiał być rozwiązany w procesie modyfikacji systemu MeGaz, był odpowiedni podział logiczny środowiska bazodanowego.

Rozszerzenie przez podział

Rozdzielenie informacji zapisanych w bazach danych KSG musiało być zrealizowane nie tylko wedle kryteriów wynikających ze specyfiki działalności poszczególnych podmiotów, ale i ograniczeń narzucanych przez nowe uwarunkowania legislacyjne przy jednoczesnym zachowaniu spójności, bezpieczeństwa i poufności danych. Warto dodać, że w momencie podziału firma świadczyła usługi dla ponad 1,4 mln odbiorców, a rozmiar obsługiwanych przez MeGaz baz danych przekroczył 700 GB.

Zamiast fizycznie rozdzielać , wystarczyło odpowiednio zmodyfikować prawa dostępu i zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych - zwłaszcza informacji typowo handlowych. Niezbędny był też podział dotychczasowych funkcjonalności systemu oraz uruchomienie dodatkowych funkcji dedykowanych dla działalności dystrybucyjnej. To zaś przekładało się na konieczność modyfikacji architektury systemu oraz utworzenia osobnych pakietów funkcjonalnych dla spółek świadczących usługi dystrybucyjne i sprzedażowe.

"Wykonanie wszystkich prac zostało podzielone na trzy etapy, które z punktu widzenia wykonawcy stanowiły oddzielne projekty" - mówi Maciej Molski, wiceprezes firmy Cross, która stworzyła system MeGaz i odpowiada za jego rozwój. Każdorazowo realizowane były prace związane z zgromadzeniem formalno-funkcjonalnych wymagań zgłaszanych przez Karpacką Spółkę Gazownictwa i Karpacki Oddział Obrotu Gazem a narzucanych przez wymogi prawne.


TOP 200