Jak płynnie przejść na technologię Ethernet 100 Gb/s?

Organizacja nonprofit Road to 100G Alliance powstała w 2007 r., w celu promowania technologii Ethernet 100 Gb/s. Organizacja powołała nowy komitet techniczny, który zamierza czuwać nad tym, aby rozwiązania 100 Gb/s wprowadzane na rynek przed 2010 r. (prawdopodobna data ratyfikowania standardu) były ze sobą zgodne.

Komitet powołał od razu dwie grupy robocze, które będą pracować nad różnymi problemami technicznymi dotyczącymi interfejsów optycznych (pierwsza grupa) i elektrycznych (druga grupa) obsługujących połączenia Ethernet 100 Gb/s.

Road to 100G Alliance chce w ten sposób zapobiec różnego rodzaju perturbacjom podobnym do tych, które towarzyszyły w przeszłości wprowadzaniu na rynek rozwiązań 40 Gb/s, obsługujących sieci optyczne oparte na technologii WDM (Wave-Division Multiplexing).

Road to 100G Alliance zamierza koordynować swoje działania w ścisłej współpracy z takimi organizacjami zajmującymi się standardami, jak Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Ethernet Alliance i ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector).

W opinii organizacji Road to 100G Alliance najważniejsze są trzy standardy. Nad pierwszym pracuje IEEE (interfejs Ethernet 100 Gb/s zapewniający klientom połączenie z przełącznikami), nad drugim International Telecommunication Union (interfejsy instalowane w urządzeniach DWDM, które obsługują długodystansowe połączenia), a nad trzecim Optical Internetworking Forum (interfejsy sprzęgające dwa poprzednie środowiska sieciowe).


TOP 200