Jak nas kontrolują pracodawcy?

Najczęstszymi metodami monitorowania pracowników są rejestracja rozmów telefonicznych oraz elektroniczne systemy rejestracji czasu pracy. Coraz częściej pod szczególnym nadzorem są też komputery i poczta elektroniczna. Pracodawca ma prawo kontrolować pracę podwładnych, ale musi to robić zgodnie z przepisami.

Najczęstszymi metodami monitorowania pracowników są rejestracja rozmów telefonicznych oraz elektroniczne systemy rejestracji czasu pracy. Coraz częściej pod szczególnym nadzorem są też komputery i poczta elektroniczna. Pracodawca ma prawo kontrolować pracę podwładnych, ale musi to robić zgodnie z przepisami.

Monitoring pracowników pozwala zapobiec pracodawcom ujawnieniu wewnętrznych informacji oraz zapewnić efektywność pracy. "Kontrolowanie pracowników wzmacnia środki ochrony informacji utrudniając manipulowanie informacjami, szpiegostwo przemysłowe czy nieświadome udostępnianie danych osobom trzecim" - podkreśla Jakub Bojanowski, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem firmy doradczej Deloitte. Kontrola pracowników musi być jednak jawna, uzasadniona, jasno zdefiniowana, zaakceptowana przez pracowników oraz zgodna z prawem. "Zasady dotyczące monitoringu mogą zostać wprowadzone w regulaminie firmy albo jako odrębny zapis w umowie o pracę" - zauważa Sylwia Puzynowska, Partner w kancelarii prawnej Baker&McKenzie.

Dodaje, że ramy prawne nadzoru określa m.in. Konstytucja RP oraz prawo pracy, które gwarantuje obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika m.in. tajemnicę korespondencji. Kwestie te reguluje także Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200