Jak lepiej ocenić ryzyko udzielanego kredytu

W marcu br. w Banku Ochrony Środowiska zakończyło się wdrożenie systemu wsparcia sprzedaży produktów kredytowych dla klientów detalicznych - Comarch Credit Process Management.

System wspiera też ocenę ryzyka kredytowego. Korzystają z niego wszyscy pracownicy jednostek banku zaangażowani w proces udzielania pożyczek i kredytów - doradcy, analitycy, decydenci administratorzy oraz przedstawiciele komitetów kredytowych. Przedmiotem wdrożenia były produkty kredytowe: kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna, pożyczka w ROR, karta kredytowa i pożyczka gotówkowa dla segmentu klientów indywidualnych, a także procesy aneksowania dla wymienionych powyżej produktów kredytowych wraz z mechanizmami zarządzania ryzykiem kredytowym. Projekt obejmował również proces uniwersalny, przeznaczony do obsługi nietypowych transakcji kredytowych. W ramach aplikacji możliwe jest zarządzanie użytkownikami, wdrożonymi produktami oraz zmianą struktury organizacyjnej. Możliwe jest również definiowanie nowych zabezpieczeń oraz definiowanie wydruków. W ramach implementacji zasad oceny zdolności kredytowej została wykonana komunikacja z BIK poprzez moduł Comarch BIK Connector, wdrożony został moduł scoringu oraz wykonana została integracja z bazami MIG BR i MIG DZ.


TOP 200