Jak kupić backup

Kopia danych w modelu cloud nie zapewnia żądanego poziomu bezpieczeństwa, własne centrum wymaga dużych inwestycji. Obecnie pojawiła się usługa, która wypełnia tę lukę.

Chociaż na rynku są już oferty backupu w modelu cloud computing, usługi takie nie zawsze są odpowiednie dla firm. Oferta ta nie nadaje się do korporacji, głównie ze względu na to, że polityka bezpieczeństwa serwisów, takich jak Mozy czy Amazon, nie jest kompatybilna z ostrymi zapisami tego typu zasad obowiązujących w dużych firmach. Budują one własne rozwiązania backupowe, właśnie ze względu na bezpieczeństwo, którego usługi cloud computing zapewnić nie mogą. Odpowiedzią na potrzeby firm, które nie są zainteresowane budową własnej infrastruktury zapewniającej żądany poziom bezpieczeństwa, może być nowa usługa backupu online. W odróżnieniu od typowego modelu cloud computing, jest to usługa kwalifikowana, z gwarantowanym poziomem usługi oraz ścisłymi regułami ochrony danych.

Jak kupić backup

Porównanie obu modeli wykonywania kopii bezpieczeństwa

Gdyby porównać tę usługę z budową własnych centrów backupowych, jest to bardzo interesująca oferta. Nie wymaga zakupu macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych, kosztownego oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa, zaawansowanej opieki technicznej ani budowy osobnej sieci backupowej. Ponadto nie wymaga zakupu osobnych agentów dla każdego chronionego serwera. W przypadku komercyjnego oprogramowania backupowego są to niebagatelne koszty.

W firmach, które realizują politykę backupową we własnym zakresie, często nie liczy się rzeczywistych kosztów takiego rozwiązania, przyjmując zerowe koszty pracy administratora. Gdy do tego dodać koszt nośników, zarządzania nimi oraz przechowywania, wychodzi dość pokaźna kwota, szczególnie gdy firma realizuje rozsądną strategię wynoszenia nośników poza lokalizację. Mało która firma decyduje się także na budowę rezerwowego centrum, aby zachować dane w przypadku całkowitej utraty serwerowni. Tymczasem takie zabezpieczenia może zaoferować opisywana usługa, jest ona analogiczna do eksploatacji aplikacji w modelu utility computing.

Amanda w czarnej skrzynce

Ważnym elementem systemu backupowego jest serwer, traktowany jako "czarna skrzynka" zainstalowana w sieci lokalnej klienta. Maszyna ta jest de facto serwerem zmodyfikowanego oprogramowania Amanda (Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver), rozwijanego w modelu open source. Projekt ten został zarejestrowany w serwisie Sourceforge w 1999 r. Przez lata pracowało nad nim ponad 250 deweloperów, a tysiące użytkowników przeprowadzało testy. Wynikiem wytężonej pracy był stabilny i niezawodny pakiet, który w 2006 r. doczekał się ponad 20 tys. zarejestrowanych wdrożeń na całym świecie. W rzeczywistości wdrożeń może być znacznie więcej, gdyż pakiet ten jest dostępny w formie paczki instalacyjnej w wielu dystrybucjach Linuksa. Chociaż Amanda była początkowo wykorzystywana produkcyjnie w instytucjach, takich jak uniwersytety, laboratoria badawcze i techniczne, obecnie znajduje miejsce także w korporacjach.

Komercyjna wersja o nazwie Zmanda kładzie nacisk na rozwijanie funkcjonalności związanej z systemami klasy enterprise oraz na zapewnienie płatnego wsparcia technicznego z gwarantowanym czasem reakcji. Rozwiązanie, które tutaj opisujemy, opiera się na dostosowanej instalacji Zmandy, przeznaczonej do konkretnego zadania biznesowego i wykorzystującej zaawansowane narzędzia zarządzania klasy enterprise. Rozwiązanie jest zrealizowane w modelu open source i wykazuje się cechami często kojarzonymi z takimi projektami - stabilnością, bezpieczeństwem oraz wydajnością pracy. Zastosowane w tym rozwiązaniu oprogramowanie oraz infrastrukturę dostarczyła firma Comparex Poland sp. z o.o. Dostosowaniem części programowej zajęła się firma Infonet Projekt SA, producent m.in. oprogramowania do zarządzania infrastrukturą w sektorze MSP wraz z partnerem Advanced Informatics.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200