Jak firmy powinny inwestować z głową

Po pierwsze, rozważyć wszelkie alternatywy. Po drugie, stale kontrolować przebieg projektu.

9 zasad rozważnego inwestowania

1. Zawsze twórz formalne oceny efektywności inwestycji przed zatwierdzeniem wniosku.

2. Oceniaj, kwantyfikuj i jeśli to możliwe, minimalizuj ryzyko inwestycji.

3. Priorytetyzuj portfel inwestycji.

4. Okresowo weryfikuj efektywność inwestycji w toku.

5. Przyspieszaj realizację najlepszych projektów poprzez odpowiednią alokację zasobów.

6. Oceniaj i weryfikuj wszystkie osoby zarządzające projektem.

7. Jasno komunikuj cele, mierz wyniki i odpowiednio motywuj zespół.

8. Dbaj o konkurencję między wykonawcami.

9. Oceniaj projekty inwestycyjne po ich realizacji i wyciągaj wnioski na przyszłość.

Podczas zorganizowanej przez firmę Astor konferencji Industrial Investement Adventure swoimi doświadczeniami w zakresie odpowiedniego przygotowania i realizacji rozległych inwestycji dzielił się Marek Mroczkowski. Zdobywał doświadczenie w tym zakresie, m.in. pełniąc najwyższe funkcje kierownicze i zasiadając w radach nadzorczych firm takich jak: Mostostal Kraków, Anwil i Polkomtel. "Inwestowanie jest złożonym procesem interdyscyplinarnym. Jego efekty trwają i wpływają na działalność firm przez wiele lat. Po zakończeniu inwestycji trudno ją skorygować. W związku z tym inwestować trzeba bardzo rozważnie" - podkreśla Marek Mroczkowski. Jednocześnie wszelkie inwestycje winny być oceniane przede wszystkim pod kątem rachunku ekonomicznego, w tym okresu zwrotu z inwestycji względem okresu amortyzacji. Do tego niezbędne są natomiast formalne oceny efektywności projektu, tworzone już na wstępnym etapie projektu. "Nie wszystkie raz rozpoczęte inwestycje trzeba koniecznie kończyć. Należy natomiast stale weryfikować ich przydatność i oszczędzać tam, gdzie tylko to możliwe. Proces inwestycyjny jest na tyle długi, że warto po drodze sprawdzać, czy projekt nie idzie w złym kierunku" - uważa Marek Mroczkowski.

Przede wszystkim zasoby

W jaki sposób dobrze alokować zasoby do projektów? Tak, aby minimalizować wąskie gardła na poziomie całego portfolio inwestycji. Istotne jest wprowadzenie listy priorytetów inwestycyjnych, uszeregowanych według efektywności projektów i ryzyka związanego z ich realizacją. W praktyce rozsądna priorytetyzacja portfela inwestycji staje się dobrym instrumentem zarządzania. "Każdy dzień opóźnienia podczas realizacji wysoko efektywnego projektu to po prostu strata możliwości. Z tego względu realizację najlepszych projektów trzeba przyspieszać przez odpowiednią alokację zasobów finansowych lub osobowych" - twierdzi Marek Mroczkowski. Podczas prezentacji podawał on również schematy mechanizmów motywacyjnych, które można stosować w różnych instytucjach. "Warto dbać o motywację pracowników. Czasem lepiej przeznaczyć część potencjalnych kosztów, których i tak nie da się uniknąć, na premie uzależnione od wyników. Firma poniesie ten sam koszt, a wykonawca będzie bardziej zmotywowany" - mówi Marek Mroczkowski. Według niego, kwestia wyboru najlepszego dostawcy powinna być połączeniem rachunku ekonomicznego i oceny ryzyka. W kwestii wyboru najlepszego dostawcy były dyrektor generalny Polkomtela zaleca utrzymywanie jak największej rywalizacji między poszczególnymi oferentami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200