Jak dwa bratanki

Microsoft udostępnił pakiet umożliwiający integrację serwerów Windows 2000 z serwerami i usługami katalogowymi NetWare.

Microsoft udostępnił pakiet umożliwiający integrację serwerów Windows 2000 z serwerami i usługami katalogowymi NetWare.

Niewiele ponad miesiąc po premierze pakietu Interix 2.2 realizującego integrację Windows 2000 z systemami unixowymi, firma wprowadziła na rynek najnowszą wersję analogicznego rozwiązania przeznaczonego dla NetWare. Services for Net-Ware 5.0 (SFN5) ma realizować dwie funkcje: z jednej strony zapewniać integrację serwerów Windows 2000 i Net-Ware, z drugiej - umożliwiać przeprowadzenie pełnej migracji kont użytkowników, plików i drukarek z NetWare do serwerów Windows 2000.

Zgodne katalogi

Kluczowym komponentem jest moduł Microsoft Directory Synchronization Services (MSDSS). Realizuje on dwukierunkową synchronizację informacji pomiędzy Active Directory pracującymi na kontrolerach domenowych Windows 2000 a usługami katalogowymi NDS działającymi na serwerach NetWare 4.x i 5.x. MSDSS pozwala jednokierunkowo przesłać (dokonać migracji) informacje katalogowe z usług bindery pracujących na serwerach NetWare 3.x do Active Directory.

Za pośrednictwem MSDSS administrator może zarządzać kontami i hasłami użytkowników zarówno z poziomu Active Directory, jak i NDS. Microsoft włączył również do oprogramowania funkcję nazwaną Web-based Password Reset Utility, która pozwala administratorom zmieniać hasła użytkowników w NDS i Active Directory z wymuszeniem natychmiastowej propagacji tej zmiany do drugich wykorzystywanych usług katalogowych. Dzięki temu zmiana hasła jest dokonywana natychmiast (na serwerach Windows 2000 i NetWare) bez konieczności oczekiwania na kolejny cykl synchronizacyjny.

Według zapewnień Microsoftu, narzędzie MSDSS rozpoznaje rozszerzenia schematu usług katalogowych NDS określające strukturę katalogów i zakres informacji przechowywanych w poszczególnych obiektach.

Schemat NDS mogą rozszerzać zarówno aplikacje Novella, jak i niezależnych producentów wzbogacających funkcjonalność usług katalogowych.

Migracja plików

Użytkownikom planującym przeprowadzenie z pomocą Microsoft Services for NetWare 5.0 migracji z NetWare do Windows 2000 przydatne będzie narzędzie File Migration Utility. Umożliwia ono skopiowanie plików przechowywanych na wolumenach dyskowych serwerów NetWare na plikowe Windows 2000 z zachowaniem zarówno struktury katalogów, jak i wszystkich praw dostępu.

Narzędzie pozwala przeprowadzić migrację plików z dowolnej wersji Net-Ware do serwerów Windows 2000.

Windows zamiast NetWare

Integralną częścią Services for Net-Ware 5.0 są moduły File and Print Services for NetWare (FPNW) 5.0 i 4.0. Umożliwiają one pełne emulowanie funkcji serwerów NetWare przez serwery pracujące pod kontrolą Windows 2000 (wersja 5.0) i Windows NT (wersja 4.0).

Najnowsza wersja usług FPNW emuluje środowisko pracy użytkownika i administratora NetWare. Moduł udostępnia znany administratorom Net-Ware interfejs administracyjny, chociaż w rzeczywistości służy on do obsługi serwera Windows 2000.

Komponent FPNW w pełni współpracuje z oprogramowaniem klienta NetWare, udostępniając usługi zarówno na podstawie protokołu TCP/IP, jak i IPX/SPX, dzięki czemu, według zapewnień Microsoftu, użytkownicy dotychczasowych serwerów NetWare nie odczują różnicy po zamianie systemu na serwerze na Windows 2000 wzbogaconym o usługi Services for NetWare 5.0.

Pakiet Microsoftu Services for Net-Ware 5.0 będzie dostępny w sprzedaży od września br. w cenie ok. 650 zł za licencję dla jednego serwera Windows 2000 oraz dowolną ilość obsługiwanych za jego pośrednictwem serwerów NetWare.

Komponenty Microsoft Services for NetWare 5.0

Microsoft Directory Synchronization Services

File Migration Utility

File and Print Services for NetWare 5.0

File and Print Services for NetWare 4.0

Directory Services Manager for NetWare


TOP 200