Jak cyfryzują się polskie przedsiębiorstwa

Ponad 60% polskich firm cyfryzuje przede wszystkim obsługę klienta, zarządzanie danymi oraz rozliczenia, a menadżerowie w większości przyznają, że długoterminowy zwrot z inwestycji IT jest równie ważny co jej koszt – wynika z raportu SAP Polska.

Fot. Pixabay/Pexels

Z danych SAP, zebranych na potrzeby raportu „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0” wynika, że polskie firmy najchętniej sięgające po cyfrowe technologie to duże podmioty, zatrudniające ponad 5000 pracowników. Na drugim miejscu pod tym względem uplasowały się organizacje liczące od 500 do 999 zatrudnionych, a na trzecim najmniejsze badane przedsiębiorstwa, a więc takie, które zatrudniają 50-99 osób. Jak podkreślają specjaliści, dla największych firm cyfryzacja to wciąż przede wszystkim odpowiedź na potrzeby rozbijania silosów informacyjnych oraz usprawnień w szybkości działania. Te mniejsze coraz mocniej dostrzegają natomiast, że dzięki rozwiązaniom cyfrowym są w stanie działać bardziej wydajnie, oszczędnie i elastycznie.

„Biznes w Polsce wykorzystuje technologie w codziennej działalności w rosnącej liczbie departamentów. Widać to na przykładzie rozwiązań chmurowych – menedżerowie badani przez SAP zadeklarowali, że ich firmy sięgają po nie w niemal 10 obszarach działalności przedsiębiorstwa. Co szczególnie ważne, w coraz szerszym zakresie cyfryzują się nie tylko największe marki, jak też mniejsze podmioty” – komentuje Dorota Zaremba, wiceprezeska, dyrektorka sprzedaży, SAP Polska.

Zobacz również:

  • Strategiczna współpraca NTT DATA Business Solutions i Beyond.pl
  • HPE Alletra Storage MP – technologiczna inwestycja na lata
  • Co trzecia firma w Polsce z cyberincydentem

Na czele listy obszarów, w których polskie firmy sięgają po narzędzia z zakresu cyfryzacji, znajduje się obsługa klienta. Po chmurę w tym zakresie sięga 63% badanych przedsiębiorstw. Tuż za nią znalazły się przechowywanie i zarządzanie danymi (62%), rozliczenia i płatności (62%), a także marketing oraz przetwarzanie zamówień i sprzedaż (58%). W dalszej kolejności badani wskazali również takie obszary, jak zarządzanie projektami (57%), wsparcie bezpieczeństwa (56%), planowanie i analiza finansowa (55%) czy zarządzanie łańcuchem dostaw (55%), Dane zgromadzone przez SAP pozwalają na wysnucie wniosku, że ostatnich latach zmienił się krajobraz oprogramowania wykorzystywanego w firmach w Polsce, a fundamentem tej zmiany jest przede wszystkim coraz śmielsze wykorzystywanie technologii chmurowych.

Jak cyfryzują się polskie przedsiębiorstwa

Źródło: SAP

Plany inwestycyjne przedsiębiorstw pokazują także, że proces zmian i cyfryzacji w kolejnych obszarach będzie postępował. Badani deklarują, że spodziewają się inwestycji przede wszystkim w tych kwestiach, w których rozwiązania technologiczne mogą w największym stopniu odciążyć człowieka, zdejmując z niego najbardziej czasochłonne zadania. Na pierwszym miejscu wśród obszarów, w których firmy najczęściej planują inwestycje w chmurę w ciągu najbliższych dwóch lat, znajdują się więc kolejno CRM (40,5%), e-commerce (40%), rozwiązania HR (39%), strategia i budowanie planów inwestycyjnych (38%).

Istotne jest też podejście firm do wykorzystania chmury. Większość przedsiębiorstw znajduje się w połowie drogi między modelem oprogramowania zainstalowanego lokalnie, a działającego w pełni w modelu chmurowym. Tylko 13% firm uczestniczących w badaniu twierdzi, że sięga wyłącznie po rozwiązania działające lokalnie, a 10% deklaruje, że działa w 100% w modelu chmurowym. Jednocześnie większość firm przyznających, że korzystają z chmury przynajmniej częściowo, planuje przejście do niej w pełni lub zwiększenie jej udziału.

Jak cyfryzują się polskie przedsiębiorstwa

Źródło: SAP

Zapytani o największe zachęty przybliżające ich do chmury publicznej, polscy menedżerowie wskazują przede wszystkim aspekty związane z wygodą (dostęp do danych i usług z dowolnego miejsca – wskazany przez 35% badanych), oszczędnościami (niższe koszty wykorzystania – 34%) i elastycznością (elastyczność rozwiązań i łatwe aktualizacje – 33%) Z kolei wśród największych barier wymieniają kwestie z zakresu bezpieczeństwa: przede wszystkim ryzyko utraty danych firmy (34%), ryzyko wycieku danych wrażliwych i haseł (33%), możliwość dostępu do danych wrażliwych ze strony nieuprawnionych osób (30%).

Zbyt wysokie koszty implementacji od lat są jedną z najczęściej wymienianych potencjalnych barier w inwestycjach IT. Większość badanych menedżerów przyznaje, że koszt wdrożenia jest dla nich istotny, ale kluczowy pozostaje jednak długoterminowy zwrot z inwestycji. Nieco mniej, ale nadal ponad połowa badanych podkreśla przy tym, że o wyborze wdrażanej technologii nie powinien decydować jedynie koszt. Z takim stwierdzeniem nie zgodził się tylko co piąty badany (18%), pozostali byli niezdecydowani.

„Firmy, w których adaptacja nowych technologii trwa zbyt wolno, szybko wpadają w dług technologiczny. A ten, jeśli narośnie, jest trudny do spłacenia i powoduje liczne wyzwania dla organizacji: zmniejsza jej konkurencyjność rynkową, obniża poziom bezpieczeństwa i generuje dodatkowe ryzyka i koszty związane z koniecznością utrzymania przestarzałych technologii. Polskie przedsiębiorstwa coraz bardziej zdają sobie sprawę z wartości inwestycji technologicznych. Aż 61% firm badanych przez SAP przyznaje, że długoterminowy zysk z inwestycji ma taką samą wagę, jak początkowy koszt wdrożenia nowej technologii. Ponad połowa badanych uważa, że koszt wdrożenia systemów nie powinien być głównym czynnikiem determinującym wybór odpowiedniej technologii dla przedsiębiorstwa. To pokazuje niewątpliwie zmianę podejścia, która budzi optymizm, ale nie możemy też ignorować licznych wyzwań związanych z efektywną i elastyczną cyfrową transformacją. Cyfrowa transformacja jest bowiem zmianą modelu działania całej organizacji, a nie tylko wdrożeniem nowej technologii” – podsumowuje Dorota Zaremba.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200