Jak centra danych wpływają na środowisko naturalne?

Narzędzie o nazwie Lifecycle CO2e TradeOff Tool opracowane przez Schneider Electric pomaga obliczyć całkowity ślad węglowy (zakres 1, 2 i 3) dla wszystkich emisji w całym łańcuchu wartości, w tym emisji pośrednich.

Arek Socha / Pixabay

Schneider Electric przedstawił nową platformę, która ma pomóc firmom w zrozumieniu pełnego wpływu centrów danych na środowisko. Struktura, szczegółowo opisana w specjalnej białej księdze (whitepaper), obejmuje bezpłatne narzędzie o nazwie Lifecycle CO2e TradeOff Tool. To pierwsze tego typu rozwiązanie do wnikliwego oszacowania całkowitego śladu węglowego centrów danych – w tym emisji z zakresu 1, 2 i 3 (Scope 1, 2, 3).

Poprzez ilościowe określenie emisji z zakresu 3 (Scope 3) w swoim łańcuchu wartości, organizacje mogą zmierzyć całkowity ślad węglowy, w tym outsourcowane usługi IT od dostawców usług w chmurze oraz usług kolokacji. Ta swoista biała księga (ang. whitepaper) od Schneider Electric przyjmuje podejście oparte na danych, aby pomóc operatorom centrów danych zidentyfikować i sklasyfikować emisje z działalności operacyjnej i łańcucha dostaw, a następnie nadać priorytet działaniom mającym na celu skuteczną redukcję emisji dwutlenku węgla.

Zobacz również:

  • Powstał prototyp energooszczędnego chipa wzorowanego na mózgu

Ponieważ Unia Europejska i Stany Zjednoczone proponują przepisy, które upoważniają, wzmacniają i standaryzują ujawnianie informacji związanych z klimatem, w niedalekiej przyszłości rozliczanie i raportowanie emisji z zakresu 3 (Scope 3) będzie dla firm obowiązkowe. Ustanowienie i wdrożenie ram dotyczących emisji gazów cieplarnianych, które obejmują zliczanie dwutlenku węgla i wyznaczanie celów – przy jednoczesnym systematycznym przeglądzie danych firmy i źródeł emisji – stanowi podstawę do stworzenia możliwego do osiągnięcia planu redukcji. Wytwarzanie energii elektrycznej, emisje gazów cieplarnianych oraz zużycie wody określają ślad węglowy i wodny centrów danych, w tym ich dostawców.

„Opracowanie strategii klimatycznej, która wspiera w identyfikacji największego źródła emisji dwutlenku węgla w łańcuchu wartości, szybko staje się priorytetem branży centrów danych tuż obok pilnej potrzeby ustanowienia łatwych w użyciu ram– Udostępniliśmy nasz najnowszy whitepaper i bezpłatny kalkulator CO2 w czasie, gdy operatorzy centrów danych coraz częściej próbują zrozumieć oraz sklasyfikować swój ślad węglowy. Co ważne, wiodący operatorzy centrów danych muszą mieć na uwadze, że osiągnięcie w przyszłości zerowych celów klimatycznych będzie wymagane przez ich interesariuszy, w tym klientów, inwestorów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności w całym łańcuchu wartości”– wyjaśnia Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division w Schneider Electric

Najważniejsze punkty z opublikowanej przez Schneider Electric białej księgi:

• „Data Center Lifecycle CO2e Calculator” – kalkulator do ilościowego określenia szczegółów kierujących zakresem 3 (Scope 3) w centrum danych.

• Podejście do zarządzania hipotetycznym 1-megawatowym centrum danych z naciskiem na emisje z zakresu 3 i proponowane działania mające na celu ulepszenia, takie jak zakup wydajnych i niskoemisyjnych produktów.

• Doradztwo w zakresie standaryzowanych wskaźników i tego, co należy mierzyć, np. działania związane z paliwami i energią, transport i dystrybucja na wyższym szczeblu łańcucha dostaw.

Źródło: Schneider Electric

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200