Jak budować coraz lepsze okna

Firma Blaise Computing Inc. jest znana m.in. ze świetnie opracowanej biblioteki procedur narzędziowych Power Tools Plus przeznaczonej dla zaawansowanych programistów w Turbo Pascalu . Ze względu na sukces systemu Windows firma ta rozprowadza obecnie kilka nowych zestawów ułatwiających i umożliwiających tworzenie aplikacji pracujących w środowisku MS Windows.

Firma Blaise Computing Inc. jest znana m.in. ze świetnie opracowanej biblioteki procedur narzędziowych Power Tools Plus przeznaczonej dla zaawansowanych programistów w Turbo Pascalu . Ze względu na sukces systemu Windows firma ta rozprowadza obecnie kilka nowych zestawów ułatwiających i umożliwiających tworzenie aplikacji pracujących w środowisku MS Windows.

Pakiet Turbo Vision Development Toolkit dostarcza nowych narzędzi rozszerzających możliwości biblioteki Turbo Vision wchodzącej w skład Turbo Pascala 6.0. Częścią tego pakietu jest m.in. program RC-1 służący do konwersji plików z opisem zasobów z systemu Turbo Vision na pliki w formacie MS Windows 3.0. Cena pakietu 2 mln 100 tys. zł.

Pakiet Windows Control Palette jest przeznaczony do zmiany i uatrakcyjnienia środowiska MS Windows poprzez modyfikację formatu, formy, koloru markerów (znaczników), przycisków, okien menu itp. Cena pakietu 2.1 mln zł.

Pakiet Win ++2.1 jest biblioteką klas w języku C++ służących do konstruowania aplikacji używanych w środowisku MS Windows. Używa prawie 150 klas współpracujących z kompilatorem C++ Borlanda. Dostarcza gotowych klas do reprezentowania okien, ikon, menu, okien dialogowych itp. Pakiet zawiera także kod źródłowy wszystkich klas, pliki opisów zasobów oraz pliki pomocnicze. Cena pakietu 3.5 mln zł.

Wykorzystanie powyższych pakietów znacznie skraca czas tworzenia skomplikowanych nieraz aplikacji. Ceny podano wg cennika 1/92 firmy Softpoint.


TOP 200