Jak Apple z Microsoftem

Szef Microsoftu Bill Gates i prezes Apple John Sculley ogłosili, że obie firmy podjęły wspólne, długofalowe działania mające na celu umożliwienie użytkownikom oprogramowania Microsoftu gładkie przejście do komputerów Macintosh. Plan ten obejmuje również następną generację komputerów Apple - PowerPC.

Szef Microsoftu Bill Gates i prezes Apple John Sculley ogłosili, że obie firmy podjęły wspólne, długofalowe działania mające na celu umożliwienie użytkownikom oprogramowania Microsoftu gładkie przejście do komputerów Macintosh. Plan ten obejmuje również następną generację komputerów Apple - PowerPC.

Apple zaadaptuje interfejs aplikacyjny (API) Open Database Connectivity (ODBC) do swojego Data Access Manager (DAM). Zostanie też opracowany nowy język baz danych na wspólnej bazie ODBC i Apple'owskiego Data Access Language (DAL), co pozwoli aplikacjom działać na obu platformach systemowych.

Microsoft zastosuje Apple'owskie środowisko OCE (Open Collaboration Environment) w najbliższych wersjach MS Word i Excela. Dzięki temu użytkownicy tych programów będą mieli do dyspozycji wszystkie zasoby systemu operacyjnego Macintosha tak, jak w innych programach tej firmy. Microsoft włączy się również do prac rozwojowych nad QuickDraw GX oraz nad oprogramowaniem dla PowerPC. Zostanie opracowana implementacja FoxBase+ dla Macintosha.

Bill Gates stwierdził, że wersje Wordu i Excela dla Macintosha przyniosły jego firmie 265 mln USD w 1992 r., co oznacza wzrost o 65% w porównaniu z rokiem poprzednim.


TOP 200