Jak AI zmieni rynek pracy IT

W obliczu niedoboru talentów technologicznych, wielu liderów korporacyjnych postrzega generatywne aplikacje AI, takie jak ChatGPT, jako jeden ze sposobów na wypełnienie luki kompetencyjnej poprzez przejęcie zadań zwykle wykonywanych przez pracowników.

Fot. Tara Winstead/Pexels

Według nowego badania przeprowadzonego przez londyńską firmę Kaspersky Research, sztuczna inteligencja generatywna (genAI) prawdopodobnie odegra kluczową rolę w rozwiązywaniu problemu niedoboru umiejętności na dzisiejszym rynku. Wykazało ono, że 40% z 2000 ankietowanych dyrektorów najwyższego szczebla planuje korzystać z narzędzi genAI, takich jak ChatGPT, w celu pokrycia krytycznych niedoborów umiejętności poprzez automatyzację zadań.

Badanie przeprowadzone w Europie wykazało, że genAI jest wykorzystywana w biznesie, a 95% respondentów regularnie omawia sposoby maksymalizacji wartości z technologii na najwyższym szczeblu, nawet jeśli 91% przyznało, że tak naprawdę nie wie, jak to działa.

Zobacz również:

  • AI sercem pecetów
  • 2024 – czego spodziewać się od technologii?
  • Nowe narzędzie Nvidia do testowania modeli GenAI

"Jeśli istnieje chęć delegowania krytycznych działań i funkcji do genAI, ważne jest, aby kierownictwo wyższego szczebla najpierw lepiej zrozumiało procesy zarządzania danymi, w tym jakie dane mogą, a jakie nie mogą być wykorzystywane do szkolenia tych systemów" - powiedział David Emm, główny badacz bezpieczeństwa Kaspersky.

GenAI oferuje znacznie niższą barierę wejścia niż znalezienie nowych pracowników, co jest atrakcyjne dla top menedżerów, którzy chcą rozwiązać krytyczne wyzwania biznesowe, ujawniło badanie Kaspersky.

Ponad jedna czwarta ankietowanych nazwała jednak genAI modą, porównując ją do niedawno uruchomionej aplikacji Threads firmy Meta - początkującego konkurenta X/Twittera. "Liderzy ci stwierdzili, że uważają Gen AI za kolejną modę [która] szybko rzuca wyzwanie dominacji, a następnie równie szybko umiera" - czytamy w badaniu Kaspersky.

Mimo to 49% ankietowanych uważa, że pracownicy już teraz automatyzują codzienne zadania, takie jak generowanie treści wiadomości e-mail.

Według Emm, chociaż genAI oferuje obietnicę wyraźnych korzyści biznesowych, edukacja jest kluczowa, a współpraca z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa i ryzyka jest potrzebna, aby pomóc w stworzeniu środowiska, w którym technologia ta może być używana bezpiecznie i produktywnie.

Przeszkody w przyjęciu sztucznej inteligencji utrzymują się. Kwestie te obejmują wysokie koszty, niepewny zwrot z inwestycji (ROI), potrzebę podniesienia kwalifikacji pracowników oraz potencjalne narażenie wrażliwych danych korporacyjnych na nieznaną technologię automatyzacji.

Niewiele organizacji wprowadziło jednak odpowiednie zabezpieczenia, aby uchronić się przed niektórymi z najbardziej znanych wad genAI, takich jak halucynacje, narażenie danych firmowych i błędy w danych. Według Kaspersky, większość z nich pozostawia się szeroko otwartymi na uznane ryzyko związane z korzystaniem z genAI. Na przykład tylko 22% dyrektorów zarządzających omawiało wprowadzenie zasad regulujących wykorzystanie genAI w ich organizacjach - nawet jeśli postrzegają ją jako sposób na wypełnienie luki w umiejętnościach.

CIO Cisco, Fletcher Previn, którego zespół pracuje nad osadzeniem sztucznej inteligencji w systemach i produktach back office, powiedział, że kluczowe znaczenie ma stworzenie zasad, bezpieczeństwa i barier prawnych, aby móc "bezpiecznie przyjąć i wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji, które inni dostawcy wprowadzają do narzędzi innych osób".

"Możesz sobie wyobrazić wszystkich dostawców SaaS... wszyscy są w tej podróży" - powiedział Previn w niedawnym wywiadzie. "Ale czy jesteśmy przygotowani, aby skorzystać z tej podróży w sposób zgodny z naszymi odpowiedzialnymi zasadami dotyczącymi sztucznej inteligencji?".

Wyniki badania Kaspersky wskazują, że pomimo obaw związanych z wykorzystaniem poufnych, zastrzeżonych informacji wykorzystywanych do zasilania narzędzi sztucznej inteligencji, połowa ankietowanych dyrektorów planuje zautomatyzować przyziemne zadania pracowników, a kolejne 44% planuje zintegrować je z własnymi procedurami, aby przyspieszyć prace administracyjne.

Poza umiejętnościami, czy genAI zastąpi pracowników?

Według prognozy Forrester Research dotyczącej wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na miejsca pracy w 2023 r., sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na 4,5 razy więcej miejsc pracy niż ich zastąpi. Technologia ta będzie również stanowić prawie 30% miejsc pracy, które zostaną utracone na rzecz automatyzacji do 2030 roku.

"Jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy, prognozujemy, że generatywna sztuczna inteligencja zastąpi 90 000 miejsc pracy w 2023 roku, a do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 2,4 miliona" - czytamy w badaniu.

Chociaż 2,4 miliona miejsc pracy zastąpionych przez genAI brzmi poważnie, Forrester zauważa, że automatyzacja i sztuczna inteligencja ogólnie zastąpią zaledwie 4,9% miejsc pracy w USA do 2030 roku. Firma badawcza twierdzi, że utrata miejsc pracy w ciągu najbliższych dwóch lat pozostanie niewielka, dopóki nie zostaną rozwiązane kwestie dotyczące praw własności intelektualnej, praw autorskich, plagiatu, częstotliwości odświeżania modeli, stronniczości modeli, etyki i wiarygodności odpowiedzi modeli.

"Prognozowaliśmy przyszły wpływ generatywnej sztucznej inteligencji i znaleźliśmy znaczący czynnik - generatywna sztuczna inteligencja zmieni sposób funkcjonowania wielu miejsc pracy i sposób wykonywania pracy. Utrata miejsc pracy będzie jednak mniejsza niż wielu się spodziewa, a wpływ znacznie przewyższy kanibalizację miejsc pracy" - powiedział rzecznik Forrester.

Jednak według Forrester, 36% pracowników na świecie, zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, obawia się utraty pracy w wyniku automatyzacji w ciągu najbliższych 10 lat.

"Śledzimy wpływ sztucznej inteligencji na miejsca pracy od prawie dekady, analizując wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na przyszłość miejsc pracy. Ale generatywna sztuczna inteligencja wywołała nową falę istotnych rozmów na ten temat" – uważają analitycy Forrestera.

Goldman Sachs opublikował w tym roku badanie, w którym stwierdził, że "zmiany w przepływach pracy wywołane przez [generatywną sztuczną inteligencję] mogą narazić na automatyzację równowartość 300 milionów pełnoetatowych miejsc pracy".

Nic dziwnego, że liczba ofert pracy zawierających terminy lub umiejętności "genAI" gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniego roku. Na początku 2023 r. zaledwie 0,003% ofert pracy zawierało terminy związane z generatywną sztuczną inteligencją. Według Indeed, do końca października odsetek ten wzrósł do 0,06%, co oznacza 20-krotny wzrost.

"Będziemy musieli poczekać, aby zobaczyć długoterminowe skutki genAI, ale już teraz jest jasne, że liczba miejsc pracy związanych z tą dziedziną rośnie. Oczywiście tylko 6 na 10 000 ofert pracy oznacza, że oferty pracy związane z generatywną sztuczną inteligencją nie są zbyt powszechne, nawet jeśli szybko rosną" - czytamy w raporcie Indeed.

Rynek pracy może szybko się zmieniać i tak było w przeszłości. Na przykład, według badań przeprowadzonych przez ekonomistę Davida Autora, aż 60% dzisiejszych pracowników jest zatrudnionych w zawodach, które nie istniały w 1940 roku.

"Oznacza to, że ponad 85% wzrostu zatrudnienia w ciągu ostatnich 80 lat można wytłumaczyć tworzeniem nowych stanowisk przez technologię" – czytamy w raporcie Goldman Sachs. "Podsumowując, badania Goldman Sachs szacują, że całkowity adresowalny rynek oprogramowania generującego sztuczną inteligencję wyniesie 150 miliardów dolarów, w porównaniu z 685 miliardami dolarów dla globalnej branży oprogramowania".

Sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana do pomocy programistom i inżynierom w tworzeniu wszelkich form oprogramowania.

Previn z Cisco powiedział, że jedną z ról, których nigdy nie spodziewał się, że dotknie sztuczna inteligencja, była rola programisty, którą utożsamia z formą sztuki wymagającą wyjątkowych zdolności twórczych. ChatGPT był jednak biegły w tworzeniu kodu, który zajmuje się higieną i bezpieczeństwem danych korporacyjnych i może ponownie wykorzystywać kod do tworzenia nowych aplikacji.

Badanie przeprowadzone przez Microsoft wykazało, że narzędzie GitHub Copilot, obsługiwane przez ChatGPT, może pomóc programistom kodować do 55% szybciej - a ponad połowa całego kodu sprawdzanego obecnie w GitHub była wspomagana przez sztuczną inteligencję w jego rozwoju. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie do 80% całego kodu sprawdzanego w GitHub w ciągu najbliższych pięciu lat, według dyrektora generalnego GitHub Thomasa Dohmke.

To bardzo interesujące, ponieważ w przeszłości nie było sposobu na skrócenie czasu tworzenia oprogramowania" - powiedział Previn we wcześniejszym wywiadzie. "Teraz okazuje się, że można uzyskać znaczne przyspieszenie, pomagając programistom w obszarach takich jak odczyt kodu, higiena kodu, bezpieczeństwo, komentowanie".

Zdolność GenAI do opracowywania lub inżynierii oprogramowania zmieniła również wewnętrzny system informatyczny Cisco i zewnętrzną strategię produktową. Od listopada ubiegłego roku dział IT firmy opracował bardziej "w pełni ukształtowaną strategię" w zakresie sztucznej inteligencji jako podstawowej infrastruktury.

Wewnętrznie oznacza to wykorzystanie sztucznej inteligencji do znalezienia ulepszeń produktywności, w tym obszarów takich jak zautomatyzowane funkcje pomocy technicznej. Zewnętrznie, Cisco myśli teraz w kategoriach tego, jak "wprowadzić sztuczną inteligencję do każdego portfolio produktów i rozszerzyć cały cyfrowy majątek, którym zarządzamy w cyfrowym IT".

Artykuł pochodzi z Computerworld.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200