JTT Computer wypracował zysk netto

W zakończonym 31 marca roku finansowym 1999/2000 wrocławska firma JTT Computer wypracowała 2,261 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 430 mln zł.

Zarząd wrocławskiej spółki JTT Computer poinformował, że osiągnięcie w roku finansowy 1999/2000 zysku netto w wysokości 2,261 mln zł było możliwe dzięki przeprowadzeniu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JTT Computer S.A. oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego. Koszty związane z tymi, kluczowymi dla firmy procesami spowodowały przejściowy spadek przychodów oraz zysków firmy. W roku finansowym 1998/1999 firma poniosła 2,050 mln zł strat przy 390 mln zł przychodów ze sprzedaży. Według zarządu JTT wyniki roku finansowego 1999/2000 wykazują, że restrukturyzacja przyniosła pozytywne skutki. JTT Computer planuje, że w roku finansowym 2000/2001 obroty sięgną 539 mln zł, a zysk netto wyniesie 3,2 mln zł.

JTT Computer

tel.: (71) 347 58 00

fax: (71) 347 58 05 do 8

www.jtt.com.pl


TOP 200