J.D. Edwards 5 - zintegrowany pakiet ERP

Oprogramowanie J.D. Edwards 5 obejmuje zarówno pakiet produktów informatycznych, jak również usług, w tym świadczonych przez partnerów biznesowych.

Oprogramowanie J.D. Edwards 5 obejmuje zarówno pakiet produktów informatycznych, jak również usług, w tym świadczonych przez partnerów biznesowych.

J.D. Edwards 5 zawiera moduły: ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management), (Business Intelligence), C&I (Collaboration & Integration) oraz narzędzia obsługi technologii.

Zobacz również:

Wraz z nową wersją oprogramowania wprowadzono nową metodykę wdrożenia pod nazwą "OneMethodology", definiującą jednolity plan projektu wdrażania.

J.D. Edwards to zintegrowane oprogramowanie klasy ERP dla przedsiębiorstw, wspomagające zarządzanie produkcją, dystrybucją, finansami oraz łańcuchem dostaw. Oprogramowanie działa na platformach Unix, Windows NT/2000 i OS/400. Dodatkowe informacje o systemie można uzyskać na stronie internetowej:http://www.jdedwards.com lub www.hogart.com.pl .

W Polsce system J.D. Edwards wdrożono m.in. w takich przedsiębiorstwach: Atlas, Bakoma, Huta Aluminium Konin, Kostrzyn Paper, Johnson & Johnson, Lafarge Nida Gips, Nowakowski Piekarnie, Securitas, SilverScreen, czy Winkhaus.

Dystrybutorem systemu w Polsce jest firma Normax, która wchodzi w skład grupy Hogart.


TOP 200