Inwestycja w satelitę

Techmex - dzięki debiutowi na warszawskiej giełdzie - zamierza zainwestować w stację odbioru danych satelitarnych, wejście na rynki czeski i słowacki oraz outsourcing.

Techmex - dzięki debiutowi na warszawskiej giełdzie - zamierza zainwestować w stację odbioru danych satelitarnych, wejście na rynki czeski i słowacki oraz outsourcing.

Bielski Techmex w pierwszych dniach kwietnia br. złoży do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt emisyjny. Debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych miałby nastąpić w kwietniu lub maju. Zaoferowane ma być 1,5-3,0 mln nowych akcji (kapitał akcyjny zostanie powiększony o 21-35%). "Wielkość będzie zależeć od zainteresowania klientów instytucjonalnych i indywidualnych" - mówi Jacek Studencki, prezes Techmexu.

Kierownictwo bielskiej firmy chciałoby pozyskać z emisji 50-100 mln zł. Mają zostać z nich sfinansowane trzy projekty. Najważniejszym jest rozwój oferty systemów GIS i budowa stacji odbioru danych satelitarnych (pisaliśmy o tym w CW 9/2004), która ma kosztować ok. 13,5 mln USD.

Techmex zamierza kupić od Space Imaging rozwiązania, które posłużą do rozwoju działalności związanej z systemami GIS. Na terenie Polski ma powstać centrum umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie zdjęć satelitarnych pochodzących z satelitów Ikonos, Radarsat i IRS. Amerykanie zgodzili się również przekazać Techmexowi archiwum obrazów terytorium Polski wykonanych z satelity Ikonos.

Kolejny cel emisji to rozpoczęcie sprzedaży rozwiązań mobilnych na rynkach czeskim, słowackim, a może także węgierskim. "Współpracujemy już w tych krajach z firmą Symbol Technology i Toshibą" - mówi prezes Techmexu. Firma oferuje m.in. system dla handlowców Morfeusz, który pozwala na zdalną komunikację z systemami ERP i CRM. Bielska spółka sprzedaje też pod własną marką komputery handheld zintegrowane z telefonami. Firma współpracuje również z Polkomtelem w zakresie transmisji GPRS. Techmex ma prawo do instalowania w swoich urządzeniach kart SIM Plus GSM.

Ostatnim z celów emisji jest dofinansowanie działu zajmującego się outsourcingiem.

Techmex od kilku lat ograniczał udział w sprzedaży przychodów z dystrybucji, zwłaszcza tzw. produktów wolumenowych, takich jak dyski twarde czy drukarki. To zaś odbiło się na wielkości obrotów, które w ciągu trzech lat spadły o połowę, do 318 mln zł w 2003 r. Kierownictwo firmy zdecydowało się ograniczyć dystrybucję do tzw. produktów z wartością dodaną firm Cisco Systems, Citrix i EMC. "Oznacza to powrót do naszych korzeni" - twierdzi Jacek Studencki. Jednocześnie firma zaczęła inwestować w nowe projekty: produkcję oprogramowania, systemy GIS i outsourcing. Mimo tak znaczącego spadku przychodów, firma osiągnęła w ub.r. siedmiokrotnie większy zysk netto niż w roku 2002 - ok. 7,2 mln zł.

Poprawiła się także sytuacja Karen Notebook, spółki przejętej w 2002 r. za długi wobec Techmexu. W 2003 r. jej przychody wzrosły do 97 mln zł (86 mln zł w 2002 r.). Karen osiągnął także pierwszy od pięciu lat zysk netto - ok. 150 tys. zł. "Karen Notebook to inwestycja długoterminowa. Na razie chcemy skoncentrować się na rozwoju nowych obszarów działalności" - mówi prezes Techmexu.

Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych

Agencja Mienia Wojskowego i Techmex powołały spółkę Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych (SCOR). Ministerstwo Obrony Narodowej nie mogło - z przyczyn prawnych - bezpośrednio zaangażować się w to przedsięwzięcie, toteż jego interesy reprezentuje AMW. Prezesem spółki został Krzysztof Pastuszak, dotychczasowy doradca Jacka Studenckiego, prezesa Techmexu.

Umowa SCOR ze Space Imaging, właścicielem praw do jednego z najnowocześniejszych satelitów zastosowania komercyjnego - Ikonos, ma zapewnić Polsce tańszy dostęp do zdjęć satelitarnych naszego kraju. Dzięki możliwości programowania satelity SCOR będzie mógł szybko dostarczać polskiej administracji fotografie w wysokiej rozdzielczości wybranych obszarów Polski.

Wkrótce ma zostać podpisana umowa ramowa o charakterze niejawnym na produkty SCOR na potrzeby MON i innych resortów siłowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Wojskowych Służb Informacyjnych. Produkty SCOR mają posłużyć jako podstawa wszelkiego typu systemów informacji przestrzennej, wliczając w to systemy służące obronności kraju, zarządzaniu kryzysowemu, ochronie środowiska i innym dziedzinom.

W ocenie Jacka Studenckiego dzięki umiejscowieniu centrum operacyjnego sterującego satelitą w Polsce (w Komorowie k. Warszawy) jest możliwe wykorzystanie SCOR do zbierania informacji z różnych urządzeń, np. z kamer lub czujników podwieszanych pod latające w polskich barwach samoloty wojskowe.

Stan prac nad ortofotomapą

ARiMR buduje - na potrzeby IACS - System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS). Jedną z jego składowych jest ortofotomapa Polski.

  • Ortofotomapa obejmuje już 25% powierzchni kraju, tj. 80 000 km2

  • LPIS w pełnej wektorowej wersji obejmuje 16% Polski, tj. 50 000 km2

  • Umowy na ortofotomapę ze zdjęć lotniczych w skali 1:26 000 - w ramach programu PHARE 2001 - zostały podpisane w lutym 2004 r.

  • W ramach umowy z Techmexem na zdjęcia satelitarne, do końca 2003 r. odebrano mapę obejmującą 35 000 km2, z zamówionych 50 000 km2.
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


TOP 200