Inwestycja w kadry MSP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie realizują innowacyjny projekt „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”.

Polskie przedsiębiorstwa nie są świadome korzyści płynących z inwestowania w rozwój pracowników. Traktują wydatki na szkolenia kadry jedynie w kategorii kosztów. Z badań PARP wynika, że tylko 29 procent firm analizuje dane o kapitale ludzkim podejmując istotne decyzje personalne. Odwołują się głównie do kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników. Tymczasem rentowność firm z sektora MŚP jest silnie uzależniona od wiedzy i umiejętności pracowników. Konsekwencją braku świadomości korzyści biznesowych z inwestowania w zespół jest brak wysoko wykwalifikowanej kadry. Uczestnicy projektu otrzymają narzędzie do oszacowania kapitału ludzkiego, które pozwoli zmierzyć realną wartość zasobów personalnych przedsiębiorstwa. NKL będzie mieć formę prostego arkusza kalkulacyjnego, nie wymagającego żadnego dodatkowego oprogramowania, ani nakładów finansowych. NKL pozwala na gromadzenie danych, ale również dostarcza wstępnej interpretacji ich analizy. W efekcie praca z narzędziem pozwoli kadrze zarządzającej racjonalnie wykorzystywać zasoby ludzkie firmy oraz tworzyć plany personalne na podstawie rzetelnej analizy informacji o wartości zespołu.


TOP 200