Inwestycja Intela w Polsce wkracza w nowy etap

Ministerstwo Cyfryzacji podało na swojej stronie ważną informację dotyczącą zapowiedzianej przez Intela inwestycji w naszym kraju. Informuje iż wysłało do UOKiK tzw. prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielania pomocy publicznej firmie, w związku planowaną inwestycją w budowę fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem.

Grafika: Serwis Samorządowy PAP/L. Szymański

Zgodnie z procedurą zawartą w Krajowych Ramach, Intel złożył do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. informację o projekcie utworzenia zintegrowanego zakładu produkcyjnego półprzewodników. Po wstępnej akceptacji przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. informacji o projekcie, Intel złoży do Ministra Cyfryzacji wniosek o udzielenie pomocy publicznej.

Następnie Minister Cyfryzacji przekaże projekt wniosku o podjęcie uchwały o udzielenie pomocy do opinii właściwych ministrów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku pozytywnego zaopiniowania Minister Cyfryzacji skieruje do Rady Ministrów wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy.

Zobacz również:

  • Takiej dominacji smartfonów Apple jeszcze nie było
  • Intel Core - wyjaśniamy nazewnictwo nowych układów CPU Intela
  • Szef OpenAI ogłosił nowy projekt

„Konsekwentnie realizujemy proces, którego efektem będzie jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce, związana z kluczowymi technologiami. Po złożeniu przez Intel do PAIiH informacji o projekcie, złożyliśmy wniosek prenotyfikacyjny do UOKiK o zamiarze udzielania pomocy publicznej”, powiedział Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Zgodnie z Krajowymi Ramami pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem wydania przez Komisję Europejską decyzji zezwalającej na udzielenie pomocy lub po upływie terminu, do którego Komisja Europejska powinna była podjąć taką decyzję, albo wydania przez Komisję Europejską decyzji warunkowej dopuszczającej udzielenie pomocy, zaakceptowanej przez Intel.

Prenotyfikacja to postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W przypadku pomocy dla Intela (pomoc indywidualna) postępowanie prenotyfikacyjne będzie prowadzone między Polską a Komisją Europejską oraz Intel. W tym czasie strony postępowania mają możliwość nieformalnego i poufnego przedyskutowania prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu przyznania pomocy.

W toku takiego postępowania Polska może liczyć na nieformalne wskazówki dotyczące zgłaszanego projektu pomocy. Ma to wpływ na lepsze przygotowanie późniejszego wniosku o notyfikację i skrócenie czasu trwania samej notyfikacji pomocy.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200