Inwazja mocy

Pewien naukowiec podsumował w bardzo prosty sposób moje dociekania dotyczące krajowych superkomputerów: - "O podjęciu niektórych prac decyduje czas oczekiwania na wykonanie żmudnych, acz koniecznych obliczeń. Gdybym miał czekać na nie dwa tygodnie zamiast jednego dnia, niektórych badań po prostu bym nie przeprowadził".

Pewien naukowiec podsumował w bardzo prosty sposób moje dociekania dotyczące krajowych superkomputerów: - "O podjęciu niektórych prac decyduje czas oczekiwania na wykonanie żmudnych, acz koniecznych obliczeń. Gdybym miał czekać na nie dwa tygodnie zamiast jednego dnia, niektórych badań po prostu bym nie przeprowadził".

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego należy do kilku ośrodków w Polsce, które mają szansę w niedługim czasie rzeczywiście stać się centrami superkomputerowymi. Zainteresowani tym problemem mówią, że w Polsce nie ma jeszcze superkomputerów z prawdziwego zdarzenia. Są tylko instalacje komputerów dużej mocy, głównie Cray Research, a ostatnio Silicon Graphics. Silicon Graphics po fuzji z firmą Cray Research zdominowały rynek obliczeń naukowych w Polsce. wyjątek stanowi ośrodek krakowski z komputerami Convex.

ICM używa w badaniach dwóch komputerów CRAY, serwera oprogramowania i systemu wizualizacyjnego SGI ONYX, jak również sieci unixowych stacji roboczych i specjalizowanych systemów wizualizacji komputerowej.

Bardzo wartościowe jest wykorzystywanie przez to centrum systemów zaawansowanego oprogramowania naukowego, inżynierskiego i narzędziowego, a co najważniejsze - skuteczne działania na rzecz uzyskania przez nasz kraj licencji naukowych na bazy danych bez ograniczeń liczby instalacji.

W ciągu trzech lat istnienia ICM zrealizowano ponad 100 projektów z wykorzystaniem jego zasobów obliczeniowych - nierwaz bardzo egzotycznych. Nasi rozmówcy uważają za szczególnie istotne sukcesy w symulacjach dynamicznych inhibitorów enzymów kodowanych przez genom wirusa HIV oraz przygotowanie mezoskalowego modelu atmosfery dla obszaru Polski, gotowego do wdrożenia.

Dla większości internautów ICM kojarzy się z tworzonym przez niego krajowym centrum SunSITE -http://sunsite.icm.edu.pl . - największym polskim archiwum FTP oprogramowania ogólnodostępnego. Centrum to także jeden z głównych węzłów światowej sieci W3Cache. Węzeł w ICM przejmuje ok. 20% zapytań związanych ze stronami WWW.

W przypadku centrum i ludzi tam działających, nie należy bać się słowa sukces, pozwalają bowiem na to ich osiągnięcia. Poza tym cieszy fakt, że mimo wszystko można znaleźć środki na naukę. Nie chodzi tu tylko o granty czy zakup nowych komputerów, lecz także o miejsce, gdzie prowadzone są projekty badawcze. Ośrodek przeniesiono niedawno do nowo zbudowanego na warszawskiej Ochocie kompleksu naukowego. Znalazły tam siedzibę instytuty PAN, Akademii Medycznej i Uniwersytetu Warszawskiego. Powstał zespół budynków o nowoczesnej konstrukcji, wyróżniający się na tle innych placówek naukowych.


TOP 200