Invest-Bank wdraża CRM Contact Center

Bank ten wdroży system Comarchu, który będzie współpracował z rozwiązaniami call center firmy Avaya.

Bank ten wdroży system Comarchu, który będzie współpracował z rozwiązaniami call center firmy Avaya.

Jak mówi Michał Przybylski, dyrektor centrum obsługi klienta Invest-Banku, wdrażane oprogramowanie wspierać będzie przede wszystkim istniejące już procesy CRM. "Pozwoli to na szybkie przełożenie możliwości systemu informatycznego na rzeczywiste efekty biznesowe, po drugie zaś da nowe możliwości rozwoju biznesu banku" - dodaje Michał Przybylski. Contact center to jeden z kanałów, przez który dostępne są produkty Invest-Banku. "Pomysł integracji platformy contact center firmy Avaya, z aplikacją biznesową Comarch CRM jest odpowiedzią na potrzeby rynku" - mówi Marcin Pepaś, kierownik subcentrum rozwiązań sieciowo-telekomuni-kacyjnych Comarch.


TOP 200