Intymność Internetu

Dla Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA pomocniczym kanałem sprzedaży stał się Internet.

Dla Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA pomocniczym kanałem sprzedaży stał się Internet.

Serwis Kapitał Handlowy uruchomiono w styczniu br., natomiast część transakcyjna działa od 7 czerwca. Decyzję o stworzeniu serwisu internetowego, za pomocą którego Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA mogłoby obsługiwać i pozyskiwać klientów, podjęto już w początkowym okresie tworzenia firmy. Przedstawiciele Towarzystwa nie podają liczby użytkowników serwisu. Twierdzą jednak, że przez Internet otwarto ok. 5% wszystkich rejestrów.

Zdecydowana większość klientów stosuje serwis do sprawdzania stanu rejestru. "Internet gwarantuje klientom szczególną intymność. Sprawdzając stan rejestru czy składając zlecenia, klient nie jest narażony na przypadkowe odtajnienie informacji, jakie istnieje np. w obsłudze telefonicznej" - mówi Ryszard Korzonek, dyrektor ds. dystrybucji w Towarzystwie.

Ograniczone możliwości

Osoby nie będące dotychczas klientami Towarzystwa za pośrednictwem Kapitału Handlowego mogą jedynie złożyć zlecenie otwarcia pierwszego rejestru. Wymaga to podania danych osobowych. Jest to podstawowy warunek nabywania jednostek uczestnictwa. Większe możliwości mają osoby posiadające już numer PIN, czyli zarejestrowani uczestnicy funduszy. Mogą one składać zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa czy ich zamiany. Serwis Kapitał Handlowy pozwala również zmieniać dane uczestników i numery PIN oraz sprawdzać aktualną wartość posiadanych jednostek.

Nie jest jeszcze dostępna opcja dokonywania zapłaty za pomocą karty kredytowej. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, w tej sprawie prowadzone są dopiero wstępne rozmowy z PolCardem. Obecnie jednostki uczestnictwa można nabywać wyłącznie poprzez zlecenie przelewu na rachunek bankowy odpowiedniego funduszu.

Bez udziału poczty

Użytkownik, który skutecznie złożył zlecenie, otrzymuje potwierdzenie tego faktu wraz z dokładnym czasem jego przyjęcia. Serwis umożliwia obsługę uczestnika w dwóch formach: z udziałem agenta transferowego albo z wykorzystaniem własnej drukarki. W pierwszym przypadku wszystkie dokumenty towarzyszące obsłudze są przesyłane uczestnikowi drogą pocztową, w drugim - możliwe jest ich wydrukowanie lokalnie. Z przyjętych w ciągu dnia zleceń jest automatycznie przygotowywany plik, który zostaje przekazany do dalszego przetwarzania agentowi transferowemu, czyli firmie, która zgodnie z obowiązującymi przepisami zajmuje się prowadzeniem rejestrów uczestników oraz notowaniem zmian w stanie ich posiadania. Bez względu na sposób złożenia zlecenia realizuje się je następnego dnia. Po przetworzeniu przyjętych zleceń agent transferowy przesyła aktualizujący plik zwrotny, który jest umieszczany na serwerze.

Bezpieczeństwo transakcji musi zostać zachowane na trzech poziomach: przy transmisji klient/serwer, na poziomie serwera oraz przesyłania danych do agenta transferowego. Połączenie internetowe klienta z serwerem jest zabezpieczane poprzez wykorzystanie technologii SSL. Natomiast znajdująca się na serwerze internetowym baza danych jest zaszyfrowana. Skonstruowała ją specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia firma JMC Multimedia, wyłoniona w przetargu. Znajdują się w niej dane wszystkich uczestników funduszy oraz zlecenia dokonywane przez Internet. Do agenta transferowego dane przesyłane są łączem dzierżawionym i po przetworzeniu wracają do Towarzystwa tą samą drogą. Nie wszystkie informacje są przekazywane za pośrednictwem sieci. Tradycyjną pocztą jest przesyłany np. PIN, za pomocą którego są identyfikowani uczestnicy funduszy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200