Intertelecom '99: Systemy na odludziu

Firma Biatel przedstawi na targach dwa systemy dostępowe - FDS-1 HiLink i FDS-1 FiberLean, przeznaczone głównie dla operatorów działających na obszarze o niewielkim zagęszczeniu abonentów.

Firma Biatel przedstawi na targach dwa systemy dostępowe - FDS-1 HiLink i FDS-1 FiberLean, przeznaczone głównie dla operatorów działających na obszarze o niewielkim zagęszczeniu abonentów.

System FDS-1 FiberLean składa się z terminala centralowego HDT i optycznych jednostek wyniesionych ONU, łączonych za pośrednictwem wybranego przez użytkownika medium transmisyjnego. Terminal HDT o pojemności 192 linii abonenckich, umieszczany przy centrali i łączony analogowo lub cyfrowo, zamienia sygnały elektryczne na sygnał optyczny i transmituje go do jednostek ONU, montowanych na zewnątrz centrali. Optymalne funkcjonowanie FDS-1 FiberLean zapewniają aplikacje pracujące w pętli światłowodowej, jednak system może operować również na kablach miedzianych lub łączach radiowych, wykorzystując standardy T1 lub E1. Do systemu jest dołączone proste oprogramowanie, umożliwiające diagnozowanie i monitorowanie działania central, a także raportowanie wszelkich zakłóceń i alarmów. Redundancja podstawowych kart i zasilaczy oraz zastosowanie architektury pierścienia przeciwbieżnego gwarantuje działanie systemu nawet w przypadku uszkodzenia kabla światłowodowego i pozwala na uniezależnienie jego pracy od awarii. Negatywnie na system nie wpływają nawet przerwy w dostawie prądu - źródło zasilania lokalnego ma buforowanie w postaci baterii podtrzymujących pracę przez minimum 8 godzin.

Oprócz dostarczania tradycyjnych usług telefonicznych, FDS-1 FiberLean umożliwia świadczenie specjalistycznych usług telefonicznych (4W, ISDN, N*64 Kb/s, E1), usług telewizji kablowej i transmisji danych w sieci Ethernet. Na bazie FDS-1 można zbudować sieć rozdzielczą CATV, a także rozprowadzać usługi szerokopasmowe sieci LAN do miejsc odległych.

Drugie z prezentowanych rozwiązań - FDS-1 HiLink - umożliwia budowę sieci dostępowej w technologii FITL, przy wykorzystaniu różnych opcji wewnętrznych urządzeń teletransmisyjnych: SDH STM-1, SDH STM-4, PDH 34 Mb/s, HDSL, E1. System składa się z terminali DLC, obsługujących do 120 linii abonenckich każdy, sprzętu transmisyjnego, zapewniającego dostarczenie usług do wszystkich jednostek wyniesionych (multipleksery SDH i PDH oraz system HDSL E1) oraz zasilaczy sieciowych z podtrzymaniem bateryjnym, zabezpieczającym ciągłość pracy jednostek. FDS-1 HiLink zawiera układy testujące linie abonenckie, co umożliwia prowadzenie zdalnych pomiarów z biura nadzoru. Jego pojemność jest uzależniona od użytych protokołów teletransmisyjnych. Jednostki wyniesione ONU mają pojemność 120-480 linii.

Oprócz świadczenia zwykłych usług telefonicznych, system umożliwia realizację dostępu za pośrednictwem sieci ISDN, łączy cyfrowych nx64 Kb/s, kanałów cyfrowych 64 Kb/s (G.703) i łączy stałych 2 i 4W.


TOP 200